nieuws & inspiratieWe delen graag nieuws en wat ons inspireert, met jou. Belangrijke ontwikkelingen, nieuwsfeiten, indrukken die we onderweg opdoen, quotes, artikelen, trends. Dat wat ons raakt en beweegt.
13 juni 2018

hersteldienst van Verbroken Verbindingen

De essentie van ons werk? Ik zie het vaak als het herstellen van verbroken verbindingen. De verbinding tussen onszelf en de taak die er ligt en opgepakt moet worden. Tussen de individuele medewerker en het team waar zij of hij onderdeel van maakt. Zorgen dat iemand haar of zijn talent scherper ziet, beter in kan zetten omwille van de klant, client, maar ook om het team sterker te maken. Een organisatie krijgt ziel, kracht, spirit en scheppende energie, als het als het ware een vitale, psycho- sociale entiteit is. Een sociaal hecht vlechtwerk; mensen die samenkomen om te samen te […]
19 april 2018

werken met jezelf – 15 november 2018

Een nieuwe dimensie om gezondheid te bevorderen. Bianca Vugts en Wilfried de Jong organiseren een dag voor artsen om stil te staan bij zichzelf. Door de hectiek van de dag wordt er soms vergeten hoeveel voldoening er te halen valt uit de ontmoeting met patiënten. Tijdens deze dag kun je kennismaken met diverse methoden om te midden van de regeldruk in contact te blijven met de passie van het vak.   Wanneer: 15 november 2018 Voor meer informatie klik op deze Flyer – werken met jezelf.  
26 februari 2018

wendbaarheid, flexibiliteit en zelfleiderschap; wat moet HR daarmee!?

Veel organisaties binnen zorg, onderwijs en welzijn zetten momenteel stappen in de richting van minder management, van meer autonomie bij de professional of het team. Er is een ontwikkeling gaande die onomkeerbaar lijkt. Organisaties proberen minder bureaucratisch te worden, willen weer meer werken vanuit de bedoeling. Dat vraagt om koers, visie, lef en leiderschap. Maar ook om een afdeling HR die haar bijdragen levert aan dit soort processen. Een afdeling die waarde toevoegt aan de transitie. In een interactieve workshop staan we stil bij deze uitdaging: hoe gaat HR hier mee om? En hoe kan zij haar bijdrage leveren en […]
14 februari 2018

aanrader: workshop Transactionele Analyse (6 april!)

Riènne Oomes, lid van de groeisaamgroep, geeft op 6 april a.s. (let op, gewijzigde datum!) in Breda een workshop over de Transactionele Analyse en wat dit voor jouw dagelijkse praktijk kan betekenen. Wat is de Transactionele Analyse? Dit is een (communicatie) model voor persoonlijke en professionele groei en verandering en wordt veel gebruikt om de communicatie tussen personen te verbeteren. Bijvoorbeeld voor het analyseren van patronen binnen een team of organisatie, maar ook voor zelfanalyse. Ben je nieuwsgierig geworden? Klik op de volgende link: oomesloopbaanbegeleiding.nl/workshop/.
24 januari 2018

werkdruk: praatplaat

In de vorige blog is het onderzoek over Werkdruk van de studenten van Avans aan jullie gepresenteerd. Hier kun je de praatplaat downloaden: werkdruk – praatplaat
17 januari 2018

werkdruk: een veel gehoorde klacht

Werkdruk! Het is een veel gehoorde klacht bij veel van onze klanten. Wij zijn als bureau actief in zorg en onderwijs: twee sectoren die er beide veel mee te maken hebben. Maar hoe pak je dit meerkoppig monster effectief aan? Die vraag hield ons bezig. Studenten van Avans HR -opleidingen hebben ons op wat dit betreft goed op weg geholpen. Binnen Avans HR-opleidingen werken studenten tegenwoordig veel met praktijkopdrachten van bedrijven en instellingen. Op deze manier leren zij veel, maken ze al snel contact met de HR – beroepspraktijk en helpen ze organisaties natuurlijk met vraagstukken op het gebied van […]
10 januari 2018
1.1-img-kies koers voor het beste advies

niet de koers of het kompas

We zijn als bureau betrokken bij tal van processen met betrekking tot leiderschap, veranderen en leren. Veel organisaties passen zich momenteel aan, aan hun veranderende omgeving. Daarbij zijn ze bezig met koers en kompas, met nieuwe wegen naar hun nieuwe bestemming. Daarbij is vaak ook aandacht voor leiderschap, voor het meenemen en ontwikkelen van medewerkers of voor cultuur. Maar wat we ook zien, is dat er ook een hardnekkige blinde vlek is op veel plaatsen. En dat is de werkcontext. Organisatieverandering betekent vaak een herontwerp van die context. In het beroemde boek “De vijfde discipline” van Peter Senge vraagt hij […]
25 november 2017

krachtige teams

areaconsult heeft samen met CSS Breda een prachtig project begeleidt bij Prisma in Tilburg waar we enorm trots op zijn. De essentie van het project was om maar liefst 92 teams (!) bij Prisma een kort, krachtig en effectief leertraject aan te bieden, waarbij teamontwikkeling en teamleren centraal staan. Hoe dit precies is gegaan, is kort samengevat in het volgende artikel: Teams Prisma gegroeid door succesvol Project Krachtige Teams .
29 oktober 2017

in samenwerking met Pleyade

Pleyade is een organisatie die liefdevolle zorg en ondersteuning biedt aan ouderen. Zij doen dit zowel aan huis, als op de twaalf locaties in de regio van Arnhem, Elst en Liemers. Vorig jaar is Pleyade uitgebreid met vier locaties van het failliete Diafaan. Waar oprechte aandacht voor het individu in de zorgondersteuning voor Pleyade erg belangrijk is, heeft het samenbrengen van twee verschillende organisatieculturen met eigen werkprocessen ook extra aandacht nodig. En hier mocht areaconsult haar steentje in bijdragen. Hoe dit is uitgepakt, lees je hieronder. Onder begeleiding van Peter hebben er twee opentafel sessies plaatsgevonden. Als eerste is er […]
4 oktober 2017

zing MEE

MEE West-Brabant biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Ook ondersteunen zij ouderen met een indicatie voor langdurige zorg. Waar MEE West-Brabant gewend is voor een ander te zorgen, hebben zij afgelopen maand voor zichzelf gezorgd. Want ook dat is belangrijk! Dus vroeg MEE aan areaconsult om een inspirerende werkconferentie te organiseren voor haar medewerkers. MEE heeft te maken met een snel veranderende wereld buiten, waaraan zij zich steeds tijdig moet aanpassen. Hoe blijft MEE “fit for the future?”, dat is een belangrijk […]
13 september 2017

openstellen en op een dieper niveau verbinding maken

We zien het als onze opdracht bij areaconsult om het sociale weefsel van een team, een organisatie te versterken. Met andere woorden: om eraan bij te dragen dat intermenselijke relaties verbeteren. Dat kan op allerlei lagen: tussen teamleden, tussen afdelingen, tussen professionals in multidisciplinaire teams, tussen manager en medewerkers, tussen managers onderling, of tussen client en medewerkers, de familie van de client en het zorgteam. Onze bevinding is dat er in veel organisaties wel oog is voor de inhoudelijke aspecten van het werk, maar in mindere mate voor menselijke processen en relaties. Hierover wil ik jullie meer vertellen. Het thema […]
6 augustus 2017
4.2-img-logo prisma

‘samen’ met Prisma

Prisma houdt zich bezig met de organisatiekoers Samen Organiseren. Door Samen te Organiseren zoek je de verbinding met elkaar op en kun je elkaars kwaliteiten in de samenwerking benutten. In het kader van Samen Organiseren heeft areaconsult met alle teamleiders binnen Prisma gesproken over hun “Professioneel Paspoort”. Het doel van het Professioneel Paspoort is het inzicht verkrijgen in je eigen kwaliteiten, je neemt jezelf als het ware mee de organisatie in. Hiervoor hebben een aantal workshops en individuele gesprekken plaatsgevonden, begeleid door Peter en Lenny. De teamleiders stonden hierin centraal: wat voor teamleider ben je? Over welke kwaliteiten beschik je? […]
Secured By miniOrange