teamontwikkeling

 

De laatste tijd is dit thema erg populair geworden binnen veel bedrijven en instellingen. En terecht. Individuele medewerkers kunnen groeien in hun ontwikkeling, maar teams ook. Samenwerken is een competentie die steeds belangrijker wordt in deze complexe wereld. We kunnen het allemaal domweg niet meer alleen. 

Beter samenwerken leidt voor onze klanten binnen hun organisaties tot betere zorg, een hogere klanttevredenheid, meer efficiency, kostenbesparing e.d. We vinden het van waarde om hier aan bij te mogen dragen. We gaan graag met teams in dialoog om samen tot beweging te komen. Beweging in de richting van meer samen.

We gebruiken tal van methoden en technieken binnen dit thema. Vaak die van onze partners. Zo werken we met Insights Discovery en met Beeldend Trainen. Of we werken met de inzichten van Belbin.

Hieronder worden de verschillende trainingen toegelicht.

teamsamenwerking


Teamsamenwerking is een thema, waarmee we momenteel op veel plaatsen bezig zijn. Veel bedrijven en instellingen voelen aan dat hier nog een wereld te winnen valt, dat er een grote potentie te ontsluiten valt. En terecht: heel veel teams zitten nog niet in hun performing fase. In die fase is het team het meest “on task”. Dan levert het de grootste bijdrage, zowel qua kwantiteit als kwaliteit. En met het meeste werkplezier. Daar dragen we graag aan bij.


meer informatie

team coaching


We coachen tal van teams. Dat zijn teams met professionals (in zorg, onderwijs of bij de overheid). maar ook management - en directieteams. Daarnaast cross sectorale teams, mensen uit meerdere organisaties, branches of sectoren die samenwerken aan een taak, een project of innovatie. Ook daar ondersteunen we als procesbegeleider, als “vertaler”, verbinder en aanjager. Met als doel het resultaat van de klant.


meer informatie

directieteam coaching


Een organisatie kan niet groeien voorbij de ontwikkeling van haar leiders. Dat inzicht is onze leidraad. Zonder ontwikkeling van directieleden geen organisatie ontwikkeling. We staan teams bij “in de stuurhut”. Turen mee naar de zee, kijken naar het weer, schatten de omstandigheden in en peilen de diepten. We willen een loods zijn voor schepen in woelig water. Ondersteunen, zodat regie en rust kenmerken worden van de reis die de organisatie maakt.


meer informatie

zelfsturing


Een hype die overwaait? Een bezuinigingsmaatregel? Veel organisaties zijn aan de slag gegaan met dit thema. En misschien wel iets te enthousiast. of met teveel druk erop, omdat er een financiële noodzaak was om te bezuinigen. En dan snijden veel organisaties liever in hun managementlaag en sparen ze de handen en voeten op de werkvloer. Zelfsturing is een mooi instrument. En geen doel op zich. Wat is het doel en hoe komen we daar? Dat zijn vragen die onze opdrachtgevers van ons mogen verwachten.


meer informatie

social learning


We zijn binnen organisaties bezig met het verhogen van het zelflerende vermogen. Er is vaak veel kennis aanwezig binnen de eigen muren. Maar hoe ontsluiten we die? Daar zoeken we oplossingen voor, samen met de klant. Social learning maakt opleiden goedkoper, doet recht aan de talenten van de eigen mensen, die een rol krijgen in “leren van elkaar”. Het leidt tot interne samenwerking en versterkt het sociaal weefsel van de organisatie. Allemaal redenen om er morgen mee te beginnen.


meer informatie

inspiratie voor teamcoaches


Binnen de zorg, maar ook welzijn en onderwijs, werken organisaties steeds meer met teamcoaches. Dit vaak als uitvloeisel van een proces waarin zij met minder managers de toekomst ingaan, en laatstgenoemden vervangen door teamcoaches. Waarbij het streven vaak is om meer beslissingsbevoegdheid op de werkvloer te leggen. Hoe moet die rol van teamcoach eruitzien? En kunnen voormalig managers deze rol altijd nemen?


meer informatie

“We gaan graag met teams in dialoog om samen tot beweging te komen. Beweging in de richting van meer samen.”

Secured By miniOrange