resultaten bereiken

Wij pakken samen onze opdrachtgevers een concrete uitdaging aan. Met de managers en professionals bereiken we samen een resultaat. Dat kan een ambitieuze ontwikkelstap zijn, een hardnekkig probleem, of een thema dat aandacht verdient. Bijvoorbeeld op het gebied van werkdruk, personele krapte, motivatie, ontwikkeling van teams, samenwerkingsvraagstukken, cultuurthema’s, enzovoorts. Hoe pakken we dat aan? 

De praktijk en het resultaat staan centraal. De focus ligt op het oplossen van het organisatieprobleem, oftewel het bereiken van resultaat. Zo kan areaconsult starten met een werkgroep: een groep van mensen binnen de organisatie die te maken hebben met het thema. Het is namelijk hun verantwoordelijkheid dat er resultaten worden bereikt. Deze groep wordt vanuit areaconsult begeleid.

Hierbij doorlopen we de volgende stappen:

  • We helpen de werkgroep om het probleem /de uitdaging precies te formuleren. Waar zit de rand? Is er één of zijn er meerdere problemen? Waar zit de oorzaak, of zijn er meerdere? En wat is de context waarbinnen dit zich allemaal afspeelt?
  • Wat is tot nu toe gedaan om dit aan te pakken? Wat was daarvan het resultaat? Wat zegt dit over de wijze waarop er tegen dit probleem wordt aangekeken? Welke onderliggende aannames en overtuigingen zijn hier aan het werk? Wat zien betrokkenen wel, maar waar kijken ze ook overheen?
  • Wat kan nog meer en welke kansen zijn blijven liggen? Als we anders kijken, wat zien we dan “ineens”? Welk onbenut potentieel is er nog? Welke problemen zijn hier wel overtuigend aangepakt en wat zette men toen in waardoor er succes was?
  • Wat zegt de wetenschap, en dan vooral praktijkonderzoek, over deze casus? Hoe is het elders wél opgelost? Wat deden “de buren” in zo’n situatie?

Zo werkt de groep toe naar een andere aanpak, waarbij er geloof is in het bereiken van betere en ook duurzame resultaten. “Meer van hetzelfde” is de oplossing niet: het duidt er alleen maar op, dat we ergens overheen kijken. We moeten snappen dat er geen probleem is, maar dat wij een vaardigheid missen. Dat is de leidraad en die houden we zo lang mogelijk vast.

Werken en leren
Deze aanpak is leren en werken tegelijk. We stellen het werken aan het resultaat centraal; maar feitelijk is deze werkgroep ook een leergroep. We kunnen op deze manier een management development programma inrichten als opdrachtgevers dit willen.
We begeleiden de deelnemers niet alleen bij het aanpakken van hun eigen uitdagingen en de implementatie van nieuwe oplossingen. Nee, we versterken hen ook. We verhogen hun probleemoplossend vermogen, hun analytische competenties, hun conceptuele en samenwerkingsvaardigheden.

Deze aanpak begint met een duidelijke opdracht aan de werkgroep om een thema op te pakken, om een resultaat te bereiken voor de organisatie. Vanuit die opdracht ontwerpen we het proces naar een duurzaam resultaat. Een proces van leren en samenwerken.

meer informatie

“Met jonge scheuten groei je verder. Frisse trainingen met jou in de hoofdrol.”

Secured By miniOrange