bezielend leiderschap

Bezielde organisaties presteren doorgaans beter dan hun concurrenten. Meerdere onderzoeken hebben dit inmiddels aangetoond. Bezield is hier bedoeld in termen van waardengedreven of bevlogen.  Bezieling loont, in zoveel opzichten.

Maar bezieling komt niet vanzelf. Een integraal onderdeel van een bezielde onderneming is bezielend leiderschap. Leiderschap dat ziel en zin geeft aan mensen, aan teams; dat betekenis geeft, dat richting geeft en waarden voorleeft. Leiderschap dat voorkomt dat de organisatie stagneert of afsterft. Dat ervoor zorgt dat “het vuur blijft branden”.

Wat is dat, bezielen? Hoe doe je dat? Mensen, teams, organisaties tot leven wekken?

Er is veel binnen organisaties dat “drukt en klemt”. Denk aan belemmerende overtuigingen, onveiligheid, een gebrek aan vertrouwen, verbroken verbindingen. Door gewoonte en sleur ontstaan patronen: sommige daarvan helpen, maar andere hinderen. En vaak sukkelen we ook een beetje in slaap, door die patronen. “Waar een protocol is, is geen aandacht” zei een zorgprofessional onlangs tegen ons. Een mooie quote die duidelijk maakt hoe het ene het andere oproept, ook al willen we dat niet.

Of denk aan wat Wouter Hart zo mooi beschrijft in zijn boek “verdraaide organisaties”. We onteigenen vaak de professional zonder dat we het doorhebben. Met “tribunegedrag” tot gevolg.
Er zijn zowel factoren in de mens zelf, als buiten hem /haar in de werkcontext, die maken dat het soms niet zo goed gesteld is met die “bedrijfsziel”. Hier ligt voor eenieder in de organisatie een opgave. En dat vraagt leiderschap: om de onzichtbare ketens en patronen te doorbreken; om dat weg te nemen wat knelt, insluit, hindert, ontmoedigt, demotiveert of wat dan ook.

Bezielend leiderschap betekent niet zozeer “dat er iets bij moet”. Nee, het is eerder dat “dat er iets vrij moet”, vrijgemaakt moet worden. Iets wegschuiven, zodat er licht, lucht en ruimte ontstaat.
Ann Enquist heeft een mooi dichtbundeltje geschreven: “hier was vuur”. En zo is het ook in veel organisaties. Hier was vuur. Het is de opgave als bezielend leider om dit terug te laten keren. Niet door het te brengen, het vuur aan te steken of zo. Maar door datgene weg te schuiven, dat hindert en klemt, waardoor het vuur kan terugkeren. Het betekent weer contact maken met onze primaire taak, de zin en betekenis die ons werk heeft; de waarde die we aan de wereld willen geven middels ons werk. Het gevoel onderdeel van een groter geheel te zijn, een bijdrage te leveren aan een groter werk. Om dat samen met anderen te doen. Dat is de richting. Dat wekt het leven. Brengt ziel in ons werken.

meer informatie

“Bezielde organisaties presteren doorgaans beter dan hun concurrenten.”

Secured By miniOrange