areaconsult leert

 

We verrijken en versterken kennis en handelen van onze klanten met de ervaringen die we opdeden bij andere opdrachtgevers, vaak branchegenoten van hen. Of met inzichten uit de wetenschap (organisatiekunde, verandermanagement, groepsdynamica, psychologie e.d.) of die van andere professionals waarmee we samenwerken.
Maar…. we zijn nooit te oud om te leren, om nieuwe kennis te verzamelen: onze nieuwe jonge scheuten die tevoorschijn komen uit al dat oude, doorleefde hout, dat onze basis vormt.

Leren, in ontwikkeling blijven. Dat adviseren we niet alleen aan anderen, maar daar handelen we zelf ook naar. De partners waarmee areaconsult samenwerkt, leren met en van elkaar. Hiervoor dienen onze inhoudelijke werkoverleggen die we voeren met alle trainer /coaches die samenwerken binnen een bepaald project. Maar ook organiseren we twee keer per jaar een studiedag, waarbij we elkaar inspireren en verrijken. En zo zorgen ervoor dat we permanent werk maken van het verhogen van onze meerwaarde voor onze klanten. Nieuwe scheuten die ontstaan op doorleefd hout…

Onze laatste jonge scheuten? We noemen: positieve psychologie en theorie U. Momenteel zijn we bezig om de inzichten die we daarin hebben opgedaan, door te vertalen naar ons denken en handelen. Maar ook LEAN en de leerstijlen van Kolb vinden hun weg naar onze aanpak.

Wat betekent dit voor onze opdrachtgevers? Wat kunnen “onze jonge scheuten”, onze nieuwe kennis voor hen betekenen? We bieden op verzoek graag een lezing of workshop aan rondom bovenstaande thema’s. Ook kunnen we op maat trainingen verzorgen. We reiken graag theorie aan waarmee anderen verder kunnen. Laat het ons weten. Samen komen we verder.

meer informatie

complexe vraagstukken


Dit schrijven gaat over complexe vraagstukken. Vraagstukken die vragen om een respons maar vaak weten we niet welke. We hebben “al van alles geprobeerd”, maar veel beter is het daar niet van geworden. Toch kunnen we het ons niet permitteren om ze te laten liggen: we hebben er immers te veel last van. De medewerkers in de organisatie verlangen leiderschap en initiatief. Het onopgeloste vraagstuk heeft namelijk verstrekkende gevolgen voor velen. Wachten tot het overwaait of vanzelf beter wordt? Dat zijn eigenlijk geen opties. Dat voelen we ook wel aan. Wat zou het fijn zijn om voortgang te bewerkstelligen in bij dit belangrijke vraagstuk. Hoe dan? Hieronder schets ik een route..


meer informatie

it’s the context, stupid!


De kern van een arbeidsorganisatie bestaat uit mensen die een prestatie leveren ten behoeve van een klant of cliënt, of het nu om de profit of de non-profit sector gaat. Maar wat als die prestaties achterblijven? Als er dus sprake is van prestatieblokkades? Hoe grijpen we dan in, wat is onze professionele interventie? En bereiken we hiermee het gewenste resultaat?


meer informatie

Adaptieve organisaties: van vast naar vloeibaar


De huidige tijd vraagt veel van directie, management en medewerkers. We zullen in toenemende mate in staat moeten zijn om te reageren op een veranderende organisatiecontext. Ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Complete sectoren staan te rammelen op hun grondvesten. Nieuwe technologie verandert de speelregels; andere spelers betreden de mar


meer informatie

bezieling; ontkooi, het loont


Steeds meer en meer zie ik mijn vak als “het helpen bij het ont -kooien van mens en organisatie”. Er hoeft niks bij! Nee, maak eerst maar eens de aanwezige potentie vrij. Daar valt een hoop mee te winnen. En dan bedoel ik talenten die de organisatie niet of nauwelijks inzet; zienswijzen die van waarde zijn maar geen podium krijgen; kennis die gestold in een hoek ligt, of die slechts door enkelen wordt gebruikt. Omdat verbindingen tussen mensen matig zijn; of de sfeer niet veilig is of weinig uitnodigend. Breng de bezieling tot leven.


meer informatie

presencing – Theory U: being there!


Wat als het ons zou lukken om in de interactie met collega’s, cliënten, patiënten, burgers, studenten of wie onze “klanten” ook zijn, er dan ook daadwerkelijk te zijn! Aanwezig te zijn in dat moment van contact en een goede, waardevolle verbinding te maken. Hoe dan?


meer informatie

systeemdenken: wat wel kunnen onderscheiden, maar niet kunnen scheiden


Het zit dieper! Veel dieper. Wat dan? De oorzaken van veel problemen. We acteren in ons leven en werken nog teveel “als iemand die een nieuwe lamp indraait, omdat de vorige kapot is”. En dat is prima als de lamp kapot is natuurlijk. Maar wat als dat al de derde lamp in een maand is? Misschien moeten we dan toch naar de fitting kijken of de achterliggende bedrading


meer informatie

leren in vier fasen; het model van Kolb


Onze aanpak als bureau areaconsult kent als uitgangspunt de concrete werkelijkheid van de deelnemers aan onze programma’s. Met hun ervaringen beginnen we. Vervolgens werken we hiermee verder aan de hand van het model van Kolb, zoals hij dit met zijn collega Fry ontwikkelde: het Experiential Learning Model (ELM). We lichten het graag toe.


meer informatie

resultaten bereiken


Wij pakken samen onze opdrachtgevers een concrete uitdaging aan. Met de managers en professionals bereiken we samen een resultaat. Dat kan een ambitieuze ontwikkelstap zijn, een hardnekkig probleem, of een thema dat aandacht verdient. Bijvoorbeeld op het gebied van werkdruk, personele krapte, motivatie, ontwikkeling van teams, samenwerkingsvraagstukken, cultuurthema’s, enzovoorts. Hoe pakken we dat aan?


meer informatie

“we zijn nooit te oud om te leren en om nieuwe kennis te verzamelen"

Secured By miniOrange