inspiratie voor teamcoaches

Binnen de zorg, maar ook welzijn en onderwijs, werken organisaties steeds meer met teamcoaches. Dit vaak als uitvloeisel van een proces waarin zij met minder managers de toekomst ingaan, en laatstgenoemden vervangen door teamcoaches. Waarbij het streven vaak is om meer beslissingsbevoegdheid op de werkvloer te leggen. Hoe moet die rol van teamcoach eruitzien? En kunnen voormalig managers deze rol altijd nemen?

waarom inspiratie voor teamcoaches jouw organisatie kan helpen
We zijn als bureau betrokken bij tal van veranderprocessen waarin we bovenstaand patroon zien. Er is sprake van een trend in vooral de wereld van zorg en welzijn die te karakteriseren valt als “unboss”.
Waar managers verdwijnen, zien we vaak teamcoaches terugkeren. Soms zijn dat dezelfde mensen.
Organisaties worden steeds platter. Stafafdelingen worden compacter. Dat maakt dat het hele speelveld binnen een organisatie vaak wijzigt. In dat nieuwe veld moeten spelers opnieuw hun rol leren nemen. En verdwijnen er rollen, en komen er nieuwe bij, die van de teamcoach.

de opzet van onze aanpak
Onze aanpak met betrekking tot teamcoaches richt zich dan ook niet enkel op die nieuwe speler in dat veld, maar op dat hele veld. Er is sprake van een wezenlijk nieuwe dynamiek, die maakt dat heel veel spelers worstelen met hun rolneming. Daarvoor hebben we oog. Het trainen van teamcoaches hebben we op een aantal plaatsen gedaan. Waarbij we steeds vertrokken vanuit het perspectief van het veranderende speelveld, nieuwe rollen en posities, andere spelregels en nieuwe spelers. Dit integraal en systemisch kijken moet ons helpen om niet enkel een deel van de oplossing te implementeren, maar het hele speelveld te zien met zijn veranderende dynamiek. Kijkend vanuit die nieuwe context, rusten we teamcoaches toe om hun bijdragen te kunnen leveren in een zich vernieuwende organisatie.

meer informatie

“Samenwerken is een competentie die aan gewicht wint en steeds meer wordt gekenmerkt als een cruciale vaardigheid binnen een functie”

Secured By miniOrange