nieuws & inspiratieWe delen graag nieuws en wat ons inspireert, met jou. Belangrijke ontwikkelingen, nieuwsfeiten, indrukken die we onderweg opdoen, quotes, artikelen, trends. Dat wat ons raakt en beweegt.
17 januari 2018

werkdruk: een veel gehoorde klacht

Werkdruk! Het is een veel gehoorde klacht bij veel van onze klanten. Wij zijn als bureau actief in zorg en onderwijs: twee sectoren die er beide veel mee te maken hebben. Maar hoe pak je dit meerkoppig monster effectief aan? Die vraag hield ons bezig. Studenten van Avans HR -opleidingen hebben ons op wat dit betreft goed op weg geholpen. Binnen Avans HR-opleidingen werken studenten tegenwoordig veel met praktijkopdrachten van bedrijven en instellingen. Op deze manier leren zij veel, maken ze al snel contact met de HR – beroepspraktijk en helpen ze organisaties natuurlijk met vraagstukken op het gebied van […]
10 januari 2018
1.1-img-kies koers voor het beste advies

niet de koers of het kompas

We zijn als bureau betrokken bij tal van processen met betrekking tot leiderschap, veranderen en leren. Veel organisaties passen zich momenteel aan, aan hun veranderende omgeving. Daarbij zijn ze bezig met koers en kompas, met nieuwe wegen naar hun nieuwe bestemming. Daarbij is vaak ook aandacht voor leiderschap, voor het meenemen en ontwikkelen van medewerkers of voor cultuur. Maar wat we ook zien, is dat er ook een hardnekkige blinde vlek is op veel plaatsen. En dat is de werkcontext. Organisatieverandering betekent vaak een herontwerp van die context. In het beroemde boek “De vijfde discipline” van Peter Senge vraagt hij […]
25 november 2017

krachtige teams

areaconsult heeft samen met CSS Breda een prachtig project begeleidt bij Prisma in Tilburg waar we enorm trots op zijn. De essentie van het project was om maar liefst 92 teams (!) bij Prisma een kort, krachtig en effectief leertraject aan te bieden, waarbij teamontwikkeling en teamleren centraal staan. Hoe dit precies is gegaan, is kort samengevat in het volgende artikel: Teams Prisma gegroeid door succesvol Project Krachtige Teams .
29 oktober 2017

in samenwerking met Pleyade

Pleyade is een organisatie die liefdevolle zorg en ondersteuning biedt aan ouderen. Zij doen dit zowel aan huis, als op de twaalf locaties in de regio van Arnhem, Elst en Liemers. Vorig jaar is Pleyade uitgebreid met vier locaties van het failliete Diafaan. Waar oprechte aandacht voor het individu in de zorgondersteuning voor Pleyade erg belangrijk is, heeft het samenbrengen van twee verschillende organisatieculturen met eigen werkprocessen ook extra aandacht nodig. En hier mocht areaconsult haar steentje in bijdragen. Hoe dit is uitgepakt, lees je hieronder. Onder begeleiding van Peter hebben er twee opentafel sessies plaatsgevonden. Als eerste is er […]
4 oktober 2017

zing MEE

MEE West-Brabant biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Ook ondersteunen zij ouderen met een indicatie voor langdurige zorg. Waar MEE West-Brabant gewend is voor een ander te zorgen, hebben zij afgelopen maand voor zichzelf gezorgd. Want ook dat is belangrijk! Dus vroeg MEE aan areaconsult om een inspirerende werkconferentie te organiseren voor haar medewerkers. MEE heeft te maken met een snel veranderende wereld buiten, waaraan zij zich steeds tijdig moet aanpassen. Hoe blijft MEE “fit for the future?”, dat is een belangrijk […]
13 september 2017

openstellen en op een dieper niveau verbinding maken

We zien het als onze opdracht bij areaconsult om het sociale weefsel van een team, een organisatie te versterken. Met andere woorden: om eraan bij te dragen dat intermenselijke relaties verbeteren. Dat kan op allerlei lagen: tussen teamleden, tussen afdelingen, tussen professionals in multidisciplinaire teams, tussen manager en medewerkers, tussen managers onderling, of tussen client en medewerkers, de familie van de client en het zorgteam. Onze bevinding is dat er in veel organisaties wel oog is voor de inhoudelijke aspecten van het werk, maar in mindere mate voor menselijke processen en relaties. Hierover wil ik jullie meer vertellen. Het thema […]
6 augustus 2017
4.2-img-logo prisma

‘samen’ met Prisma

Prisma houdt zich bezig met de organisatiekoers Samen Organiseren. Door Samen te Organiseren zoek je de verbinding met elkaar op en kun je elkaars kwaliteiten in de samenwerking benutten. In het kader van Samen Organiseren heeft areaconsult met alle teamleiders binnen Prisma gesproken over hun “Professioneel Paspoort”. Het doel van het Professioneel Paspoort is het inzicht verkrijgen in je eigen kwaliteiten, je neemt jezelf als het ware mee de organisatie in. Hiervoor hebben een aantal workshops en individuele gesprekken plaatsgevonden, begeleid door Peter en Lenny. De teamleiders stonden hierin centraal: wat voor teamleider ben je? Over welke kwaliteiten beschik je? […]
11 juli 2017

symposium Mind4Care 10 oktober 2017

Sta jij wel eens stil hoe jij jezelf kunt beschouwen als belangrijkste instrument bij het werken in de zorg? Wie – wat – waar – wanneer Judith Coolen, Marijke Doevendans, Suzanne van Geel en Bianca Vugts organiseren vanuit Mind4Care een inspirerende interactieve bijeenkomst voor cliënten, zorg professionals en netwerk in Oosterhout op 10 oktober 2017 van 16.00 tot 20.00 uur. Tijdens dit minisymposium zal de boekpresentatie plaatsvinden van het boek ‘Werken met jezelf’, van Bianca Vugts. Dit boek pleit ervoor om jezelf te beschouwen als je belangrijkste instrument bij het werken in de zorg. Meestal zijn we erg gefocust op […]
27 juni 2017

de toekomst is achter ons

Achter ons? Ja dat is wat de Grieken denken. Je kan de toekomst immers niet zien, dus moet ie wel achter je liggen. Anders zag je hem toch gewoon! Hier recht voor je. Maar nee, hij onttrekt zich nog aan ons oog. Eigenlijk weet je dus niet “wat je toekomt”. Wat er naar je toekomt. Er zijn meerdere mensen die zich bezighouden met het fenomeen “van dat wat zich aandient”. De toekomst die ons nodig heeft om manifest te worden, zoals Otto Scharmer dat noemt in zijn boek “Theorie U”. Of Jaworski, die met “Synchroniciteit” probeert te achterhalen “waar die […]
31 mei 2017

maak kennis met: Lenny Dekkers

Wie is Lenny? Lenny coacht organisaties, teams en individuen. Zij voelt zich op haar best wanneer zij mensen kan begeleiden in het vinden van oplossingen. Een ieder tot zijn recht laten komen en op laten bloeien, dat is wat Lenny doet. Lenny heeft, met een diploma in Economie en Recht, onder andere gewerkt als Communicatie- en beleidsadviseur, Mediator en Consultant. Hierin heeft ze veel ervaring opgedaan in het begeleiden van veranderprocessen. Sinds oktober 2014 werkt de Brabantse als zelfstandige onder de naam LEN Coacht en als freelance partner van areaconsult. Wat doet Lenny nu precies? Met LEN Coacht richt Lenny […]
31 mei 2017

nooit te oud om te leren!

In ons laatste nieuwsbericht hebben we jullie verteld dat we op 22 mei een studiedag hebben georganiseerd om met en van elkaar te leren. Dit hebben we gedaan met het area-team (Peter, Lenny, Birgit, Renske en Esther) en twee partners waar areaconsult graag mee samenwerkt: Suzanne Brinkman van bureau “BrinQ – training en communicatie”) en Wilma van Zuilen van bureau “met impact”. Nu de dag voorbij is, kunnen we inderdaad met recht zeggen dat het een echte studiedag was! Waarin we ons hebben verdiept in een inspirerende werkvorm voor kennismaking binnen groepen. We zijn in de weer geweest met intervisietechnieken voor […]
8 mei 2017

studiedag

Normaal gesproken ontwerpen en faciliteren wij studiedagen voor opdrachtgevers, maar nu organiseren we een studiedag voor onszelf. We plannen een moment om met elkaar even stil te staan bij de inhoud van ons werk en om waardevolle kennis bij elkaar op te halen, zodat we onze samenwerking een extra dimensie kunnen geven. Over twee weken zullen we met het area-team (Peter, Lenny, Birgit en Renske, onze projectcoördinator), bij elkaar om van elkaar te leren. We doen dat samen met Suzanne Brinkman van “BrinQ – training en communicatie” en Wilma van Zuilen van bureau “met impact”. Zowel Suzanne als Wilma zijn […]