HR is aan zet! Anders (leren) kijken en wendbaar werken

19 februari 2019 is het weer zover: het jaarlijkse HR-congres van Avans Hogeschool, Avans+, de NVP, ACE-netwerken het ETZ- ziekenhuis

Het thema

Het mooie van de toekomst is, dat deze niet te voorspellen is. Ontwikkelingen in de markt doen een beroep op het aanpassingsvermogen van organisaties en hun medewerkers. Het thema van dit jaar is daarom: HR is aan zet! Anders (leren) kijken en wendbaar werken.

De rol van HR

De mogelijkheden van medewerkers om zich aan te passen aan veranderingen, verschillen sterk van persoon tot persoon. Maar ook van generatie tot generatie. HR heeft een belangrijke rol bij het invoeren van wendbare manieren van werken, organiseren en aansturen.

Het programma op 19 februari

Paul Smit neemt ons tijdens het symposium mee in de wereld van verandering en beïnvloeding. Deze inspirerende filosoof/spreker/trainer, met een achtergrond als cabaretier, laat zien hoe je slim omgaat met het beïnvloeden van het onbewuste bij anderen. En hoe je hier zowel binnen als buiten organisaties gebruik van kunt maken. Meer informatie over Paul Smit vind je op https://paul-smit.nl/ .

Na deze inspirerende keynote speaker, hebben we in het World Café een gesprek over de rol van HR in ‘anders kijken en wendbaar werken’. Een gesprek waarin perspectieven en ideeën worden uitgewisseld en onderlinge verbindingen gelegd.

Peter Gelens van areaconsult verzorgt de “wrap-up” van het congres: hij zal op een puntige en prikkelende manier het congres samenvatten en daar zijn eigen ingrediënten aan toevoegen.

Heb je belangstelling? Meld je snel aan, want ervaring heeft geleerd dat er veel animo is voor dit congres. Klik op de volgende link voor meer informatie en aanmelden: https://avansplus.nl/opleidingen/hrm/symposium-hrm