hersteldienst van Verbroken Verbindingen

De essentie van ons werk? Ik zie het vaak als het herstellen van verbroken verbindingen. De verbinding tussen onszelf en de taak die er ligt en opgepakt moet worden. Tussen de individuele medewerker en het team waar zij of hij onderdeel van maakt. Zorgen dat iemand haar of zijn talent scherper ziet, beter in kan zetten omwille van de klant, client, maar ook om het team sterker te maken.

Een organisatie krijgt ziel, kracht, spirit en scheppende energie, als het als het ware een vitale, psycho- sociale entiteit is. Een sociaal hecht vlechtwerk; mensen die samenkomen om te samen te werken aan een taak, een opdracht. Die taak staat daarom bovenaan in het model hierboven; omdat dit hetgeen is “wat ons legitimeert om samen te komen”. De primaire taak waarvoor we staan, en ieders deel en bijdrage daarin, zowel van de individuele medewerker als het collectief, het team of afdeling.

Hoe goed zijn medewerkers, managers en adviseurs verbonden met die taak? Weet iedereen “wat hier de bedoeling is”. Wanneer doe ik het goed, het goede? Iedereen weer bijdragen, maar daartoe hebben we wel een duidelijk beeld nodig van hetgeen er verwacht wordt. Professor Erik van der Loo noemt dit het “on task” zijn. Het is belangrijke verbinding die we regelmatig dienen te checken in een organisatie. Voelen mensen zich nog uitgedaagd; is die taak niet te makkelijk geworden, of juist te uitdagend en te complex? Zien mensen nog wel de resultaten van hun inspanningen, want als er iets motiveert, is het dat. Kortom: we moeten onderhoud plegen aan dit psychologisch contract tussen medewerker en organisatie.

Een andere verbinding die we vaak checken als adviseurs, is die tussen individu en team. Hoe is de teamvorming? Is er sprake van in- of exclusie? Stimuleert het team de ontwikkeling van haar leden; welke cultuur kent de groep, wat zijn ongeschreven regels. Welke patronen zijn typerend voor dit team, en welke daarvan helpen en welke hinderen?

Hebben mensen zicht op hun talent? We stellen vaak de vraag: geef eens aan wat jouw allergrootste talent is? En hoe zet jij dit talent in bij je taakuitoefening? Voedt en versterk je talenten? Zien teamleden over en weer elkaars talent en zetten we die ook maximaal in? Welk potentieel is hier nog te ontsluiten?

Ik hoop dat door deze toelichting het model verder gaat leven. Hopelijk is het een praktisch instrument dat anderen ook helpt. Wat er nog van te vertellen valt. Dat woord “context” is ook belangrijk. Er is altijd een context waarbinnen we als team, individu bezig zijn met onze taak. Die context kun je lezen als de organisatiecultuur, de omgeving van de organisatie, ontwikkelingen die er spelen. Die context beïnvloedt alle verbindingen. Zo is er op steeds meer plaatsen sprake van een cultuur waarin aan talentontwikkeling waarde wordt toegekend. Of aan teamontwikkeling. Steeds meer organisaties plegen onderhoud aan dit soort verbindingen. Wellicht helpt het model om vanuit een groter overzicht naar al die verbindingen te kijken; waarbij er ook sprake is voor het synergetische effect ertussen. Iedereen verbinding heeft ook invloed op andere. Als we er eentje aanpakken, gebeurt er meer dan dat.