Peter en de NVP

Waar de NVP staat voor ‘ontmoeting en ontmoeten’, is Peter hierin de verbindende factor. Als bestuurslid is hij mede verantwoordelijk voor de professionalisering van de HRM-doelgroep in Noord-Brabant. Hij organiseert samen met NVP-collega’s meetings voor leden van deze afdeling. En als er iemand is, die verbindt en continu zijn kennis & kunde verbreedt, dan is het de ‘wandelende wikipedia’ Peter wel.

Juist omdat het betrokken zijn bij de NVP Peter de kans geeft steeds nieuwe mensen te ontmoeten, willen wij hier even bij stilstaan op de website. Want via deze weg willen wij ook jou uitnodigen om, net zoals Peter, hier een lading energie uit te halen, om kennis te maken en te ontmoeten. Want energie, dat krijgen wij van elkaar.

De NVP Noord-Brabant is de komende maand bij de volgende bijeenkomsten actief:
22-09 Functieprofielen zijn passé: de Nieuwe tijd vraagt om functie-rollen!
29-09 HR-symposium en lectorale rede: ‘De dynamiek en veelzijdigheid van talentontwikkeling’
29-09 Bedrijfsbezoek: Flexibiliteit, kansen voor mensen en een eerlijke kostprijs: het kan echt!

Verder in het jaar, in december, verzorgt Peter zelf een sessie over Flexibiliteit en zelfsturende teams. Daarover later meer.

Wil je zelf in de gaten houden welke interessante bijeenkomsten er worden georganiseerd? Houdt de volgende link dan in de gaten: agenda NVP Noord-Brabant.

Voor jou wellicht al bekend: naast de bijeenkomsten die worden georganiseerd, is de NVP ook actief in een tijdschrift, genaamd ‘Personeelsbeleid’. Afgelopen juni is Peter samen met het afstudeerduo Maaike & Lisa geïnterviewd over het afstudeeronderzoek naar prestatieblokkades. Niet zomaar een afstudeerrichting, hier houden diverse onderzoekers zich hedendaags mee bezig en HR-professionals worden zich er (gelukkig) steeds meer van bewust. Dit alles wordt komende maand toegelicht in een artikel in Personeelsbeleid. Verlies de brievenbus niet uit het oog!

Om het geheugen nog even op te frissen:
Nieuwsbericht afstudeeronderzoek
Link naar de samenvatting

De aftrap van dit afstudeeronderzoek heeft ervoor gezorgd dat twee nieuwe afstudeerders van de Avans Hogeschool zich er het komende half jaar verder in gaan verdiepen. Volgende week zullen we hier meer over vertellen!