Onderzoek prestatieblokkades (deel 1): afgerond!

Begin dit jaar is areaconsult begonnen met het begeleiden van een afstudeerduo van Avans hogeschool Breda. Zoals jullie wellicht weten, dit zijn Lisa van Tuyll van Serooskerken & Maaike van Gorp. Zij hebben zich de afgelopen maanden bezig gehouden met een onderzoek naar prestatieblokkades. Op maandag 27 juni 2016 zullen zij hun scriptie gaan verdedigen.

Tijdens het onderzoek is er gekeken naar hoe HR-functionarissen, werkzaam in de zorgsector, omgaan met het opheffen van prestatieblokkades van medewerkers. De praktijk leert namelijk dat de hiervoor gekozen interventies in de meeste gevallen bij de medewerkers worden gelegd. Gek? Want uit de literatuur blijkt dat oorzaken van prestatieblokkades voor 80% uit de werkomgeving voortkomen en voor 20% door de medewerker(s). De reactie hierop is dat de prestatieblokkades niet duurzaam worden opgelost.

Na het formuleren van een probleemstelling, hebben Lisa & Maaike de volgende centrale onderzoeksvraag gehanteerd:

“Heffen HR-functionarissen in de zorgsector, met de manier waarop zij een keuze maken voor interventies om prestatieblokkades van medewerkers op te heffen, de blokkades duurzaam op?”

Om de hoofdvraag en deelvragen te beantwoorden, is er gebruik gemaakt van literatuurstudie en een enquête. Ondanks dat de ingezette interventies inderdaad het meest gericht zijn op medewerker(s), is er uit dit onderzoek geen aantoonbaar verband tussen de ingezette interventies en de mate waarin prestatieblokkades duurzaam worden opgeheven. Er is voornamelijk inzicht verkregen in ‘wat’ HR-functionarissen doen. De resultaten van dit onderzoek dienen als waardevol fundament voor het vervolgonderzoek om het ‘waarom’ achter bepaalde vragen te beantwoorden. En dit stokje wordt overgedragen aan twee nieuwe afstudeerders: Anniek Meesters en Karel IJsebaert.

Dit onderwerp laat de NVP ook niet koud. Er zal binnenkort meer over te lezen zijn in het blad Personeelsbeleid. Houd het in de gaten…

Wij wensen Lisa & Maaike veel succes bij de verdediging! Zij zijn straks klaar om als Young HR professionals de arbeidsmarkt op te gaan! Nieuwsgierig geworden naar dit duo? Zie onderstaande links.
Linkedin Lisa van Tuyll van Serooskerken
Linkedin Maaike van Gorp

Tot slot willen Lisa & Maaike een ieder die heeft meegeholpen aan het onderzoek hartelijk bedanken.