organisatie ontwikkeling

 

De enige constante van de huidige tijd is verandering. Meer dan ooit geldt voor organisaties dat zij zich moeten kunnen aanpassen aan hun snel veranderende omgeving. Dit vergt veel van medewerkers en management.  

Veel van onze klanten in zorg, welzijn en overheid hebben hiermee te maken. Hun adaptief vermogen wordt op de proef gesteld. Ze moeten zich bewegen “van vast naar vloeibaar”. Waarbij er sprake is van grote externe druk.

We hebben een uitgebreid pakket aan analyse – en interventie instrumenten ontwikkeld om van waarde en betekenis te kunnen zijn voor organisaties in een (snel) veranderende omgeving. Daarbij is waarderend vernieuwen een methodiek die we graag hanteren. Centraal daarin staan vragen als “Wat gaat hier goed?” en “Hoe krijgen we daar meer van?”. Deze positieve insteek genereert draagvlak en zorgt dat mensen aansluiten en de verandering mee gaan dragen. Ons streven is een duurzame verandering. Daarbij geldt het aloude Nigeriaanse gezegde: “Wil je snel, ga dan alleen; wil je ver komen, ga dan samen”.

gamechangers


The game is changing. Leiderschap betekent koers kiezen, mensen meenemen op reis en doorzetten. Maar de eerste stap is het kiezen waarheen te gaan. Dat is een puzzelstuk op zich voor veel organisaties in de huidige tijd. De omgevingsdynamiek is vaak hoog te noemen; gisteren is definitief voorbij en morgen hult zich in mist en nevelen. Veranderen is de enige constante geworden.


lees verder

organisatie advies


Organisatie advies is een brede, generieke dienst van ons. Onze klanten hebben behoefte aan adviezen op het gebied van HRM (doorontwikkelen van de afdeling), management development (opstellen van een ontwikkelprogramma), het opzetten van een verandertraject (cultuur, strategie e.d.) of vragen ons te kijken naar een ander aspect van hun organisatie. We proberen “te zien wat anderen, de mensen in de organisatie” niet zien. We brengen een nieuwe zienswijze in de kamer, waardoor we onze klanten verrijken en bijdragen aan hun succes.


lees verder

cultuurverandering


Cultuurverandering Geen taaier vraagstuk dan dit. Althans: zo lijkt het. Veel veranderprocessen mislukken (omstreeks zeventig procent !). Bij cultuurverandering is dat percentage nog hoger. Het is een taai en gelaagd vraagstuk, dat vraagt om leiderschap, samenwerking, visie, doorzettingsvermogen en veerkracht. We ondersteunen organisaties hier graag. Zowel op het niveau van uitvoerende teams als dat van directie. We gebruiken bij onze aanpak de inzichten van Geert Hofstede (acht dimensies), die van Edgar Schein en Thijs Homan. Waarbij de kleuren van de Caluwé natuurlijk niet ontbreken.


lees verder

management development


Management? het lijkt wel “een uitstervend ras”. In 2014 zijn er ongeveer 41.00 managers in Nederland verdwenen. Het sleutelwoord lijkt “unboss” te zijn. We helpen organisaties hun management te ontwikkelen. Steeds meer en meer wordt een coachende stijl van leidinggeven gevraagd. Managers moeten processen van zelfsturing en meer ruimte bij de professionals faciliteren. Die nieuwe taken en rollen vragen veel van hen. Die uitdagingen pakken we samen met hen op. Omdat managers er zijn en er ook blijven. Al is dat “minder en anders”.


lees verder

veranderstrategieën


Leiderschap betekent koers kiezen, mensen meenemen op reis en doorzetten. Maar de eerste stap is het kiezen waarheen te gaan. Dat is een puzzelstuk op zich voor veel organisaties in de huidige tijd. De omgevingsdynamiek is vaak hoog te noemen; gisteren is definitief voorbij en morgen hult zich in mist en nevelen. We ondersteunen management – en directieteams bij het kiezen van hun pad. Daarbij doen we een uitgebreide check van de huidige situatie en kijken van daaruit hoe de toekomst in te gaan. We betrekken zoveel mogelijk belanghebbenden uit de organisaties hierbij, oftewel: the wisdom of the crowd. Zo werken we aan draagvlak voor de gekozen route die naar de toekomst leidt.


lees verder

bezielend leiderschap


Bezielde organisaties presteren doorgaans beter dan hun concurrenten. Meerdere onderzoeken hebben dit inmiddels aangetoond. Bezield is hier bedoeld in termen van waardengedreven of bevlogen. Bezieling loont, in zoveel opzichten. Maar bezieling komt niet vanzelf. Een integraal onderdeel van een bezielde onderneming is bezielend leiderschap. Leiderschap dat ziel en zin geeft aan mensen, aan teams; dat betekenis geeft, dat richting geeft en waarden voorleeft. Leiderschap dat voorkomt dat de organisatie stagneert of afsterft. Dat ervoor zorgt dat “het vuur blijft branden”.


lees verder

“Wil je snel, ga dan alleen; wil je ver komen, ga dan samen

- nigeriaans gezegde -