Klant aan het woord

Saskia de Kort is werkzaam vanuit de gemeente Goirle bij het WerkgeversServicepunt. Zij heeft Peter Gelens van areaconsult in verschillende rollen meegemaakt. Peter heeft zich laten zien als iemand die helpt een rode draad aan te brengen, iemand die woorden geeft aan complexe thema’s en verschillende mogelijkheden laat zien om ermee om te gaan. Haar positieve ervaring met Peter als coach heeft er toe geleid dat ze hem heeft benaderd voor een rol als procesbegeleider tijdens een heidag. 

Saskia vertelt: “Het werkgeversServicepunt is een samenwerking tussen verschillende gemeenten, UWV, SW-bedrijven en Leren en Werken. De MT leden van dit team wilden graag beter samenwerken en daarom organiseerden we een heidag. Vooraf hebben we alle zes een insightsprofiel laten opstellen, dat helpt bij samenwerken. Areaconsult heeft een groot partner netwerk en kon ons binnen de opdracht een professional aanbieden om dat te realiseren. 

Tijdens de heidag zelf heeft Peter ons geholpen elkaar te vinden en te begrijpen. 1 Heidag geeft natuurlijk maar zeer beperkte tijd om de doelen te bereiken en daarom is het fijn om Peter erbij te hebben. Hij weet mensen heel snel te doorgronden; hoe zit je er bij, wat voor type ben je. Hij weet ieders sterke kanten naar voren te halen waardoor je snel weet waar je verbinding hebt, en ook weet waar het niet gaat lukken te verbinden. 

We zijn nu een jaar verder en de 3 MT leden die aan deze heidag hebben deelgenomen en nog in het MT zitten (er is wat verloop geweest) zijn heel close. We kennen elkaars toegevoegde waarde en dat heeft het samenwerken zeker een boost gegeven. 

Peter in 1 zin? Complexe problemen versimpelen met humor en op een luchtige manier de diepte ingaan.