wendbaarheid, flexibiliteit en zelfleiderschap; wat moet HR daarmee!?

Veel organisaties binnen zorg, onderwijs en welzijn zetten momenteel stappen in de richting van minder management, van meer autonomie bij de professional of het team. Er is een ontwikkeling gaande die onomkeerbaar lijkt. Organisaties proberen minder bureaucratisch te worden, willen weer meer werken vanuit de bedoeling. Dat vraagt om koers, visie, lef en leiderschap. Maar ook om een afdeling HR die haar bijdragen levert aan dit soort processen. Een afdeling die waarde toevoegt aan de transitie.

In een interactieve workshop staan we stil bij deze uitdaging: hoe gaat HR hier mee om? En hoe kan zij haar bijdrage leveren en leiderschap tonen in tijden van verandering?
Op 17 mei 2018 ben je vanaf 16.00 uur van harte welkom om met HR-adviseurs in zorg, onderwijs en welzijn aan de slag te gaan met bovenstaande thema’s.

De NVP organiseert deze workshop in samenwerking met: Rolf Mous van de Zorgcompany; George Breddels van bureau 22graden; Jorn Bruining van Buro Jorn en Peter Gelens van areaconsult. Peter is ook bestuurslid van de NVP Noord-Brabant.

De workshop begint met de managementgame “de doosjesfabriek”. Deze game laat ons ervaren wat het is om de stap te zetten van een hiërarchische naar een zelfsturende organisatie. Vervolgens bespreken we deze game in kleine groepen na vanuit vier perspectieven: dat van de professionals; van het team, vanuit leiderschap en vanuit organisatieontwikkeling. We hebben dan ruim te tijd om stil te staan bij vragen als:

          Hoe zorgen we voor meer eigenaarschap bij professionals?

          Past het hen wel om taken op te pakken die eerder bij een manager lagen?

          Willen professionals wel allemaal hetzelfde?

          Hoe brengen we passie terug?

          Hoe versterken we het persoonlijk leiderschap?

          In welke fase van teamontwikkeling past het om teams meer zelforganiserend te maken?

          Wat moet altijd bij een manager blijven liggen?

          Kan een manager ook coach worden?

          Welk ander leiderschap vraagt deze tijd?

          Welke ontwikkelstappen moet de organisatie zetten om de ingezette beweging niet te frustreren en juist aan te moedigen?

          Hoe worden we wendbaarder op alle niveaus?

          En welk veranderproces veronderstelt dit?

 

We nemen alle tijd om elkaar toe te rusten voor de grote opgaven die er nu liggen. Daarbij wisselen we inzichten, adviezen en goede voorbeelden uit. We onderzoeken hoe we anders kunnen kijken, waardoor we anders gaan denken, anders gaan werken en dit ook anders organiseren en aansturen.

Hierna ronden we weer af als totale groep. We inventariseren “lessons learned”, wisselen boekentips uit en hebben de tijd voor een informele nazit.

Programma
16.00 uur – Inloop en ontvangst 16.30 uur Start van het programma
19.45 uur – Afronding en informeel samenzijn

Locatie
Deze wordt nog bekend gemaakt, maar is in de regio Breda.

Inschrijven
De workshop is voor alle NVP leden. Daarnaast bieden wij deze middag aan onze relaties aan. Je kunt je aanmelden via [email protected] o.v.v. je bedrijfsnaam en je naam en functie. Wees er snel bij! Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar voor onze relaties. Voor meer informatie over de inhoud van de middag kun je contact opnemen met Peter Gelens via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Programmacoördinator is Peter Gelens, bereikbaar via 06-516 86 000 of via [email protected].

 

Hopelijk tot dan!