werkdruk: een veel gehoorde klacht

Werkdruk! Het is een veel gehoorde klacht bij veel van onze klanten. Wij zijn als bureau actief in zorg en onderwijs: twee sectoren die er beide veel mee te maken hebben. Maar hoe pak je dit meerkoppig monster effectief aan? Die vraag hield ons bezig. Studenten van Avans HR -opleidingen hebben ons op wat dit betreft goed op weg geholpen.

Binnen Avans HR-opleidingen werken studenten tegenwoordig veel met praktijkopdrachten van bedrijven en instellingen. Op deze manier leren zij veel, maken ze al snel contact met de HR – beroepspraktijk en helpen ze organisaties natuurlijk met vraagstukken op het gebied van HR.
Negen studenten zijn voor de klanten van areaconsult aan de slag gegaan met de vraag welke factoren van invloed zijn op werkdruk. Want als we die in kaart hebben, gaan we ook zien welke interventies nodig zijn. Veel organisaties pakken werkdruk aan met meer formatie. Maar er is veel meer mogelijk. En daarvoor is een goede analyse nodig; een overall beeld dat laat zien uit welke factoren werkdruk is opgebouwd.

Alle lof voor de studenten: hun werk mag gezien worden. Ze hebben zowel de factoren die spelen aan de kant van de medewerkers in beeld gebracht (persoonlijke factoren) en ook de situationele factoren. En daarnaast nog veel meer: lees daarvoor het eindverslag.

* Klik hier voor het eindverslag *

Er is een boom als metafoor gebruikt. Een betekenisvol beeld dat mooi weergeeft wat de kern van hun inzichten is. Dat wij met onze wortels (persoonlijke factoren) in een omgeving staan als boom (situationele factoren) die ons helpen maar ook hinderen, die ons voeden en ook uitputten. En hoe onze reserves, onze buffers ons verder helpen. Het eindverslag is geschraagd op wetenschappelijk onderzoek en bevat ook nog een bruikbare vragenlijst die kan helpen om het fenomeen te analyseren binnen jouw organisatie.

Een compliment voor en hartelijk bedankt: Britte Rood, Coralien Prosman, Daphne Heijstek, Marion Veldhoen, Martine Verzendaal, Mariëlle den Besten, Maxine Talboom, Mirte van Drunen en Roel Gulikers.

Wij wensen jullie een goede stageperiode toe!