maak kennis met: Birgit Dekkers

Wie is Birgit Dekkers?
Birgit is iemand die zich bezighoudt met mensen, bedrijfsvoering en verandering. Laten bewegen, dat is wat haar drijft.

Birgit heeft als bedrijfsadviseur meerdere jaren ervaring in het opzetten van managementsystemen om aan kwaliteit-, en (voedsel)veiligheidsnormen te voldoen. In oktober 2015 heeft ze haar eigen bedrijf opgericht, BD Works. Hierin fungeert ze met veel plezier als zelfstandig organisatieadviseur. Anderen omschrijven Birgit als een gedreven persoonlijkheid die overzicht kan houden in een veranderende omgeving. Birgit is een positief meedenkende professional die kritisch durft te zijn.

Wanneer en waarvoor kan Birgit worden ingeschakeld?
De kracht van Birgit ligt op de implementatie en het praktisch maken van strategische plannen. Dit doet ze door middel van coachende gesprekken, trainingen en aansturing van medewerkers. Ze ondersteunt ondernemers en managers bij het maken van (strategische) beslissingen ter verbetering van de interne organisatie en externe waarde creatie van het bedrijf, zodat de onderneming gedegen kan groeien.

Birgit brengt een positieve, constructieve energie binnen bij haar opdrachtgevers. Zij voelt goed aan hoe onderlinge verbindingen te versterken zijn, hoe samenwerking kan verbeteren, hoe prestaties omhoog kunnen en hoe systemen hierbij kunnen helpen maar ook hinderen. Als marathonloopster weet zij als geen ander hoe ze mensen moet motiveren en trainen om zich te versterken en om vol te houden en te vertrouwen. Omwille van een beter resultaat voor zichzelf en de klant /cliënt.

Birgit staat voor u klaar wanneer er behoefte is aan advies op het gebied van procesinrichting, bedrijfsstrategie en de structuur van een organisatie. Klantgerichtheid staat hierin centraal. Ze neemt managementsystemen onder de loep en kijkt kritisch naar of deze passend zijn bij de gehanteerde organisatiestructuur. Zij legt focus op hoe kennis en competenties in een organisatie geborgd blijven en op welke manier een organisatie hierop kan voortbouwen. In haar werkwijze hanteert Birgit een praktische kijk op zaken. De inrichting van de managementsystemen en processen moeten vooral zo weinig mogelijk administratieve handelingen bevatten: wat kan hierin sneller, wat kan effectiever, wat kan efficiënter? Daarbij houdt Birgit het levend; ze zorgt ervoor dat (vernieuwde) systemen en (vernieuwde) processen met enthousiasme gedragen worden. Geen handboeken in de kast, maar concrete handvatten die de bedrijfsvoering optimaliseren.

Veel organisaties acteren in een turbulente omgeving. Deze steeds veranderende context dwingt de organisatie min of meer om zichzelf permanent te vernieuwen. BD Works kan hierbij ondersteunen, zowel in de zakelijke markt als in zorg- en welzijnssector.

Op welk vlak is Birgit verbonden met areaconsult?
Naast haar adviesrol vervult Birgit vaak een trainersrol. Ze is actief als trainer voor areaconsult naast Lenny Dekkers en Peter Gelens. Daarbij werken ze samen rondom ontwikkel- en verandervraagstukken in zorg, welzijn en onderwijs.

Birgit is ook betrokken bij diverse verander – en professionaliseringstrajecten van klanten van areaconsult. Haar rol hierbinnen is onder andere om vooronderzoeken te doen. Hoe Birgit dit doet? Zij voert de deskresearch uit, hiervoor maakt zij voornamelijk gebruik van interviews en (online) vragenlijsten. De input van de verschillende vooronderzoeken wordt door Birgit geanalyseerd en zij geeft hierover een terugkoppeling aan de opdrachtgever, het team e.d. Op deze manier helpt zij klanten zicht te krijgen op aspecten als teamsamenwerking, sfeer, sociale veiligheid, motivatie en verbeterpunten. Ze laat organisaties zien waar en hoe zij kunnen veranderen. Vervolgens heeft Birgit vaak een rol in de uitvoering van deze veranderprocessen.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op haar website: www.bdworks.nl.