24 en 31 oktober: it’s the context, stupid!

Voor de zomer heeft areaconsult samen met twee HR-afstudeerders gewerkt aan een interessante discussie binnen HR: de oorzaken van prestatieblokkades. Hierin hebben we gezien dat wat er in de praktijk gebeurt niet altijd in overeenstemming is met wat wetenschappelijk onderzoek ons vertelt. Het onderwerp is zó interessant, dat we het volgende met jullie willen delen:
– twee nieuwe HR-afstudeerders zijn verder gegaan met het onderzoek én
– areaconsult heeft o.a. met deze inhoud een training opgezet: “It’s the context, stupid!”

It’s the context, stupid!
Met deze training gaan we terug naar de kern waaruit een arbeidsorganisatie bestaat: mensen die een prestatie leveren ten behoeve van een klant of cliënt, zowel in de profit als in de non-profit sector. Maar wat als deze prestaties achterblijven? Hoe grijpen we dan in? Welke professionele interventie wordt er gekozen? Waarom deze en bereiken we wel het gewenste effect hiermee? Al deze vragen leiden tot de volgende belangrijke vraag:

Doen we als HRM tegenwoordig niet teveel P en te weinig O?

Uit het afstudeeronderzoek én uit wetenschappelijk literatuur blijkt dat de hoofdoorzaak van prestatieblokkades de werkcontext is. Dus niet per se het motiveren, trainen, coachen, opleiden en kwalificeren van medewerkers. Vraag jezelf eens af: waarom doe je wat je doet?

Op 24 en 31 oktober 2016 gaat areaconsult in een tweedaagse training met bovenstaande materie aan de slag. Aan de hand van theorie, wetenschappelijke inzichten en modellen worden verschillende (zelf ingebrachte) cases geanalyseerd en toepasbaar gemaakt in de praktijk. Het rendement van jouw HRM kan hiermee stijgen, versterk je positie binnen de organisatie.

Kijk voor de actuele flyer en aanmelding op: http://areaconsult.nl/itsthecontext/.

Het nieuwe HR-duo
Karel Ijsebaert uit Tilburg en Anniek Meesters uit Breda beginnen samen aan een belangrijke eindfase van hun opleiding, en zij zijn zojuist begonnen met het ontwikkelen van hun visie op prestatieblokkades in het HR-werkveld. Waar Lisa & Maaike hun onderzoek hebben afgerond, pakken Karel & Anniek het thema op: waarom kiest het merendeel van de HR-professionals in de zorg voor interventies die met de medewerker te maken hebben in plaats van met de werkcontext? Een krachtig duo die open staat om te leren en om buiten de comfortzone te stappen. Hun gezonde spanning zorgt ervoor dat zij met veel energie aan deze opdracht zijn begonnen. Zij kunnen natuurlijk alle hulp gebruiken, dus wanneer je een keer met dit duo van gedachten zou willen wisselen, neem dan contact op via [email protected].