More to come

De vierde versie van de training gamechangers zit er alweer op. In september /oktober van dit jaar vinden er nog een tweetal terugkom dagdelen plaats met de deelnemers. Ze hebben de training als waardevol ervaren.

> Ondertussen zijn we alweer bezig met de volgende trainingen. Zo komt er een volgende training gamechangers aan. De data hiervoor staan al vast, namelijk: 12 en 19 oktober, 9 en 30 november. Steeds de ochtenden. Aanmelden kan al via http://areaconsult.nl/gamechangers/.

> Verder voeren we samen met Nankracht communicatie het programma “in beweging” uit op 20 september, een eendaags programma. Tijdens deze dag staat reflectie centraal. We gaan op zoek naar antwoorden op vragen als: waar kom ik vandaan? Waarom doe ik wat ik doe? Wat is een doel waar ik naartoe werk?” Het zijn vragen die je dicht bij jezelf houden. Op je eigen pad. Pas als je weet wat jou onderscheidt van de rest van de mensheid, kun je “jouw unieke binnenkant materieel maken in deze wereld”.
Het programma helpt je met vraagstukken over je loopbaan, je identiteit, jouw verleden en bestemming. Aanmelden kan via de website van areaconsult: http://areaconsult.nl/inschrijfformulier/ en dan de optie “anders” te kiezen. Je kan dan onderaan de pagina de naam van deze reflectiedag invullen.

> Met onze partner CSS Breda hebben we “train de teamcoach” in voorbereiding, een meerdaagse scholing voor degenen die in hun organisatie bezig zijn met werkplekleren, social learning, nieuwe leerconcepten die passen bij de andere manieren van werken, organiseren en dus ook leren. Het programma hebben we bijna afgerond, de data maken we binnenkort bekend.

> “It’s de context, stupid”. Een tweetal studiemiddagen met deze titel wordt georganiseerd op maandag 24 en 31 oktober. Dit programma richt zich op HR-adviseurs en ieder ander binnen de organisatie die een HR taak heeft (managers en coaches). Hoe komen zij tot de keuze van hun interventies en wat zijn de effecten hiervan? Richten we ons als managers, coaches en HRM-ers niet teveel op de medewerkers en te weinig op de werkcontext? Die vraag staat centraal. We maken daarbij gebruik van recente wetenschappelijke inzichten en de onderzoeksresultaten van twee HR-studenten van Avans hogeschool, die dit item recentelijk hebben onderzocht.

More to come ! Er zit meer in het vat. Daarover binnenkort meer. We publiceren ons aanbod tijdig op onze website, via social media en de netwerken van onze partners.