In verandering brengen, zonder iets te doen

Wat mij boeit en intrigeert als veranderaar, als gids die organisaties helpt hun weg te vinden, is de vraag hoe ik kan helpen om verandering te bewerkstelligen “zonder iets te doen”. En met dat laatste bedoel ik: zonder straks te plannen, het te controleren, te sturen, de verander dynamiek in te kaderen en in te kapselen. Met andere woorden: is verandering ook een beweging die uit zichzelf voortrolt. Die niet aangedreven moet worden. Op zijn eigen brandstof gaat. En als ik dat zie, hoe laat ik anderen dit dan zien.

“Hoe hou je verandering precies vast”. Zo’n soort vraag is het.
Ik ben zelf voorstander van veranderen van onderop. Van waarderend vernieuwen. Ik zoek naar de al aanwezige verander dynamiek en kijk hoe ik die kan gebruiken, kan versterken. Veranderen is dus niet iets “dat erbij moet”, maar een beweging die er al is en die ik “verder vrij maak”.
Terwijl ik dat steeds beter ben gaan zien, ben ik ook na gaan denken over “de kunst van het weglaten”. Met andere woorden: wat kan er allemaal vanaf, van onze grote inzet en energie om een verandering te laten slagen. “Less is more”: geldt dat ook voor veranderen? Kan je verandering brengen “zonder iets te doen”?

Ik heb daarover een paar waarnemingen die ik wil delen.
In mijn opleiding bij SIOO heb ik geleerd, dat een diagnose ook een verander interventie is. Daarna ben ik gaan zien dat je aanwezigheid als change agent op zich ook een interventie is…. .
Dat vragen stellen een machtig wapen is. Omdat het helpt om richting te geven aan iemands aandacht. En wat aandacht krijgt, groeit. En dat kunnen ook ontregelende vragen zijn, of vragen die helpen iets te onthullen, die mensen helpen zich bewust te worden, waardoor ze iets gaan zien dat ze eerder niet zagen. En wat je eenmaal ziet, kan je niet meer gaan “ont – zien”. Dat is een mooie wetmatigheid.

Het zijn wat beelden van een gids die ook nog steeds leert. Over hoe “less is more” ook voor veranderen geldt. Wie inspiratie zoekt, een prachtig boek: ‘Don’t Just Do Something, Stand There! (Engels)’ door Marvin Weisbord en Sandra Janoff. Het heeft me veel gebracht op dit vlak.
En verder Boeddha, die stelt dat alles verandert en tijdelijk is. Iedere andere gedachte is een illusie. Dus probeer ik ook door die ogen te kijken.

Ik ben erg benieuwd hoe andere veranderaars veranderprocessen vasthouden.

Hartelijke groet