Nieuwe samenwerkingspartner Dimitri van Hekken

Met ingang van 1 september sluit Dimitri van Hekken aan bij bureau areaconsult. Vanaf die dag zal Dimitri mede vormgeven aan de diensten die we als professionele netwerkorganisatie bieden aan onze opdrachtgevers.

Dimitri is professioneel geschoold in het adviesvak, maar heeft ook met de voeten in de klei gestaan. Met name heeft hij zijn ervaring opgebouwd binnen de wereld van wooncorporaties, lokale overheden en het onderwijs. Daarbij heeft hij diverse rollen vervuld: zowel die van adviseur, als projectleider, als manager, als directeur en toezichthouder. Hij weet waar hij het over heeft en kan zich ook verplaatsen in de positie van de opdrachtgever.

Naast kennis en ervaring, brengt hij vooral gedrevenheid en passie voor mensen ‘die ervan zijn’ in. Hij geniet ervan om mensen te ondersteunen die besluiten ergens werk van te maken; die zin en ziel willen geven aan onderwijs, zorg, wonen, aan lokaal bestuur. Die niet meer louter ‘het onderwerp’ of ‘de functionaris’ willen zijn. Maar mensen willen zijn die het verschil maken.

Hij is lid van de Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (OOA) en “certified management consultant” (CMC). Zijn adviesprojecten hebben veelal betrekking op samenwerking en fusie, strategische heroriëntaties, veranderingsprocessen en cultuurverandering. Daarnaast begeleidt hij bestuurders, intern toezichthouders en medezeggenschapsraden. Hij verbindt ‘harde’ en ‘zachte’ processen in de organisatie en wordt er nog wel eens bij gehaald om ontstane verstoringen te herstellen en vertrouwen en resultaten terug te brengen. Hij is daarbij op een vriendelijke en respectvolle manier indringend en confronterend als de situatie daarom vraagt.

Mensen ervaren Dimitri als adviseur met kennis van zaken, met aandacht voor de context, als gepassioneerd trainer en als procesbegeleider. Als kritische vriend trekt hij met veel liefde en plezier algemeen aanvaardbare opvattingen in twijfel, onderzoekt overtuigingen en test kennis uit. Bovenal wil hij anderen daartoe verleiden.


Met de komst van Dimitri versterkt areaconsult haar bureauprofiel. We zijn sinds meer dan twintig jaar actief in zorg, welzijn, overheid en onderwijs. In beide laatste sectoren brengt hij veel expertise mee; daarnaast voegt hij de wereld van wooncorporaties toe aan ons profiel.

We zijn als bureau sterk in de ontwikkeling van individuen (coaching, training), van teams (teamontwikkeling), van leiders (MD-programma’s, coaching) van de organisatie (organisatie ontwikkelvraagstukken). Dimitri voegt daar governance aan toe, evenals bestuurlijke en strategische samenwerking.

We kijken uit naar zijn komst!