in samenwerking met Pleyade

Pleyade is een organisatie die liefdevolle zorg en ondersteuning biedt aan ouderen. Zij doen dit zowel aan huis, als op de twaalf locaties in de regio van Arnhem, Elst en Liemers. Vorig jaar is Pleyade uitgebreid met vier locaties van het failliete Diafaan. Waar oprechte aandacht voor het individu in de zorgondersteuning voor Pleyade erg belangrijk is, heeft het samenbrengen van twee verschillende organisatieculturen met eigen werkprocessen ook extra aandacht nodig. En hier mocht areaconsult haar steentje in bijdragen. Hoe dit is uitgepakt, lees je hieronder.

Onder begeleiding van Peter hebben er twee opentafel sessies plaatsgevonden. Als eerste is er gekeken naar de vraag of de oprichting van een PAR (Professionele Advies Raad) of een VAR (Verpleegkundige Advies Raad) beter bij Pleyade past. In een andere sessie is er gekeken naar de keuze voor het werken met Contactverzorgenden of EVV’ers. De bedoeling van beide sessies was om in een open dialoog met elkaar verschillende keuzemogelijkheden te verkennen, waarbij het driedimensionale perspectief van de cliënt, de medewerker en de organisatie het uitgangspunt is geweest. Hierbij zijn ook de missie, visie en kernwaarden van Pleyade in meegenomen. Beiden sessies hebben geleid tot een degelijk advies aan het MT. Kim Aleven, gebiedsmanager bij Pleyade, heeft de samenwerking met areaconsult als positief ervaren met flinke dosis energie.

“De medewerkers hebben in gezamenlijkheid met Peter twee werelden verkend, zij hebben geluisterd naar elkaar en zijn tot een constructief en gedragen advies gekomen. Het is mooi dat een club met verschillende mensen, achtergronden en ervaringen dat voor elkaar heeft gekregen, met dank aan de inzet van Peter. Hij zorgt ervoor dat mensen ruimte voelen om zich te uiten, maar daagt hen ook op een prettige manier uit om anders naar zaken te kijken.”

Wij willen Kim Aleven en alle medewerkers bedanken voor een fijne samenwerking en een prachtige opdracht. Het gaat jullie goed!