zing MEE

MEE West-Brabant biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Ook ondersteunen zij ouderen met een indicatie voor langdurige zorg. Waar MEE West-Brabant gewend is voor een ander te zorgen, hebben zij afgelopen maand voor zichzelf gezorgd. Want ook dat is belangrijk! Dus vroeg MEE aan areaconsult om een inspirerende werkconferentie te organiseren voor haar medewerkers.

MEE heeft te maken met een snel veranderende wereld buiten, waaraan zij zich steeds tijdig moet aanpassen. Hoe blijft MEE “fit for the future?”, dat is een belangrijk item binnen de organisatie. Tegen deze achtergrond is er op 19 september een werkconferentie door areaconsult verzorgd voor medewerkers en managers. Peter en Lenny trokken hierbij de kar. Bijgestaan door Anouk Keetels en Ludwig Antonissen. Doel van de sessie was zowel terug als vooruit te kijken. Deze keer hadden Lenny en Peter gekozen voor een wel heel bijzondere locatie. Namelijk camping Menmoerhoeve (zie foto) in Etten-Leur; klik hier op de website. Na een welkom door de directeur en door “de boer” kon de sessie beginnen.

We hebben die dag gewerkt met tal van inspirerende werkvormen. Zo was de medewerkers van MEE gevraagd om een voorwerp of tekening mee te nemen naar de sessie: dit moest weergeven hoe zij de afgelopen tijd binnen MEE hebben ervaren. Het bespreken van dat wat was meegebracht, leidden tot prachtige gesprekken in kleine groepjes. Maar ook de theorie van de zes denkende hoofddeksels van de Bono was een handig hulpmiddel die dag.
Lenny had gezorgd voor een heus “vakantie – doe – boek” en iedere medewerker kreeg een exemplaar. We zaten immers op de camping die dag! En wat is er nog meer op de camping? Animatie! Onder leiding van Ludwig Antonissen hebben de MEE medewerkers (alle vierennegentig!!) een eigen lied gemaakt en ingezongen op CD. Een lied over de toekomst van MEE, waar MEE voor staat en heengaat. Het was prachtig en krachtig: de atmosfeer knetterde van de energie naderhand. Wat een mooi resultaat, bereikt met een heel leuke werkvorm.

MEE kijkt, net als areaconsult, terug op een zeer geslaagde dag. MEE heeft een toekomst waar muziek in zit. De medewerkers en managers hebben een waardevolle dag gehad, waarbij zij verbondenheid voelden, hun identiteit en koers nog eens scherp samen hebben kunnen benoemen. Nieuwe energie en elan. Hoe mooi kan ons werk zijn?!