‘samen’ met Prisma

4.2-img-logo prisma

Prisma houdt zich bezig met de organisatiekoers Samen Organiseren. Door Samen te Organiseren zoek je de verbinding met elkaar op en kun je elkaars kwaliteiten in de samenwerking benutten. In het kader van Samen Organiseren heeft areaconsult met alle teamleiders binnen Prisma gesproken over hun “Professioneel Paspoort”. Het doel van het Professioneel Paspoort is het inzicht verkrijgen in je eigen kwaliteiten, je neemt jezelf als het ware mee de organisatie in. Hiervoor hebben een aantal workshops en individuele gesprekken plaatsgevonden, begeleid door Peter en Lenny. De teamleiders stonden hierin centraal: wat voor teamleider ben je? Over welke kwaliteiten beschik je? Wat zijn je interesses en ambities? Wat heb je de verschillende lokaliteiten te bieden? Wat zou je bij je collega’s of anderen willen halen?

De conclusie is dat er een grote diversiteit is aan teamleiders en kwaliteiten binnen Prisma. Het is een mooie uitdaging om deze met elkaar te verbinden en elkaar hierin te versterken. areaconsult is blij dat zij hier een steentje in bij hebben mogen dragen.

Annalies van Hest, teamleider Nachtzorg, geeft aan dat zij de transparante, humoristische maar ook confronterende aanpak van Peter erg prijs stelde. Ze geeft aan dat zowel de workshops, als het prettige gesprek met Lenny eraan heeft bijgedragen even uit de waan van de dag te stappen en te denken aan waar het nu echt om moet gaan. Het heeft haar meer inzicht gegeven in haar omgeving en haar eigen Professioneel Paspoort.

“Het maakt dat je weer stilstaat en bewust naar jezelf kijkt”.

Connie Schellekens, teamleider, heeft deze manier van persoonlijke ontwikkeling ook als plezierig ervaren. Door de tests die eenieder van tevoren moest invullen, kreeg ze zicht op haar competenties, drive en leiderschapsstijl. Vervolgens is er ruimte ontstaan om hier met elkaar en individueel over in gesprek te gaan, wat heeft bijgedragen aan professionalisering. Ze geeft aan dat Peter de vinger op de zere plek heeft weten leggen en dat Lenny door middel van een gesprek een goed beeld heeft geschetst van wie Connie nu echt is. Hierbij heeft de nadruk gelegen op wat je wel goed kunt, wat vaak als vanzelfsprekend wordt ervaren, in plaats van wat je minder goed kunt.

areaconsult wil jullie hartelijk bedanken voor het leerzame traject en wenst alle teamleiders van Prisma veel succes toe met het uitbouwen en bewaken van hun Professioneel Paspoort!

Bedankt Yvonne, Annalies en Connie voor jullie input!