maak kennis met: Lenny Dekkers

Wie is Lenny?

Lenny coacht organisaties, teams en individuen. Zij voelt zich op haar best wanneer zij mensen kan begeleiden in het vinden van oplossingen. Een ieder tot zijn recht laten komen en op laten bloeien, dat is wat Lenny doet.

Lenny heeft, met een diploma in Economie en Recht, onder andere gewerkt als Communicatie- en beleidsadviseur, Mediator en Consultant. Hierin heeft ze veel ervaring opgedaan in het begeleiden van veranderprocessen. Sinds oktober 2014 werkt de Brabantse als zelfstandige onder de naam LEN Coacht en als freelance partner van areaconsult.

Wat doet Lenny nu precies?

Met LEN Coacht richt Lenny zich op het coachen van zowel organisaties, als teams en individuen. Met opleidingen als mediator, socratisch coach en coaching vanuit een psychologisch perspectief heeft Lenny zich ontwikkeld tot een volwaardig coach met kennis van verschillende coaching methodieken.

LEN staat voor lef, energie en no-nonsens.
– Lef voor het verkrijgen van nieuwe inzichten en op zoek zijn naar creatieve mogelijkheden en oplossingen.
– Energie voor het vinden van nieuwe energie en veerkracht om te doen!
– No-nonsens voor een praktische en duidelijke werkwijze, zodat een team, individu of organisatie er direct mee aan de slag kan en resultaat ziet.

Samen met Lenny ga je opzoek naar oplossingen. Het kenmerk van LEN is dat er hierbij écht naar je geluisterd wordt, zonder oordeel. Zodra het duidelijk is wat er precies ten grondslag ligt aan het probleem, begeleidt Lenny je bij het afscheid nemen hiervan. Er mag worden geklaagd, maar niet onnodig lang. Er wordt een ombuiging gemaakt door de aandacht te richten op wat wél lukt, dus kijkend naar de kracht in plaats van de klacht.

LEN begeleidt dit proces door individuen en teams opnieuw in hun kracht te zetten. Hierbij gaat het erom dat ieder persoon tot zijn of haar recht komt, omdat hier aandacht voor is.
Er wordt verbinding gemaakt in onderlinge relaties en er wordt samenhang gecreëerd. Om dit te kunnen realiseren, faciliteert LEN door het aanreiken van handvaten in de gewenste gedragsverandering. Door middel van motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken wordt het resultaat behaald.

Wat daarnaast typerend is voor de werkwijze van Lenny, is dat zij altijd getriggerd wordt in beelden uit te drukken, dus situaties na te tekenen. Een complex proces maakt Lenny inzichtelijk door het te verbeelden. Het uittekenen zorgt voor verheldering en is als een soort handelskenmerk. Het helpt om de dialoog te starten en vervolgens de kern te formuleren. Of het nu bijvoorbeeld gaat om de cliënt die niet bij het gesprek aanwezig is, een visualisatie van de persoon in kwestie of een ingewikkeld proces. Het uitbeelden stimuleert inzicht te creëren en prioriteiten te stellen.

Wanneer LEN het doel van de coaching heeft bereikt, vindt zij het erg belangrijk om los te laten op het moment dat de mensen het op eigen kracht kunnen.

Lenny en areaconsult

Vanaf oktober 2014 is Lenny werkzaam als freelance partner van areaconsult. Areaconsult staat voor in verbinding meerwaarde creëren. Lenny’s werkwijze sluit hier naadloos bij aan. Zowel Lenny als Peter Gelens delen dezelfde visie op (samen)werken. En dat is als mensen persoonlijk in hun kracht worden gezet, in vertrouwen, dat individuen en teams zich kunnen ontwikkelen. De samenwerking tussen Lenny en Peter is als een samenspel dat klopt, zonder hier enkele moeite voor hoeven te doen.

Lenny voert voornamelijk projecten in de zorg uit onder de naam van areaconsult. Hierbuiten is zij werkzaam onder de naam LEN Coacht voor individuen, teams, organisaties en verschillende samenwerkingsverbanden.

Wil je graag contact opnemen met Lenny? Dat kan via 06-21394975.