maak kennis met: Karin Sizoo

Wie is Karin Sizoo?

Karin is een professioneel en ervaren trainer gespecialiseerd in resultaatgerichte trainingen en coaching op het gebied van gedrag en communicatie. Voor Karin zijn ontwikkeling en creativiteit samen één. Beide factoren vormen de rode draad in haar doen & laten.

Begonnen als wijkverpleegkundige merkte Karin dat zelfstandigheid en in contact zijn met mensen belangrijke factoren zijn in haar dagelijkse leven. Karin is van jongs af aan creatief gezind. Gaandeweg heeft zij haar creativiteit in verschillende manieren tot uiting gebracht, waaronder het vervullen van een rol als Dramadocente. Naast het inzetten van creatieve werkvormen in haar loopbaan, geeft Karin haar verbeeldingskracht nog meer voeding door middel van hobby’s, zoals beeldhouwen en glaskunst.

Wat doet Karin nu precies?

Met haar eigen bureau ‘Kaat traint, coacht en inspireert’ richt Karin zich op managers, professionals, teams en individuen op het gebied van persoonlijk leiderschap en effectieve communicatie. Ervarend leren staat hierin centraal; leren door te doen. Een bijzondere vorm van training die Karin hanteert, is het inzetten van honden als trainingsmiddel. Nadat ze de opleiding voor Hondenspiegeltrainer volgde, heeft Karin gemerkt dat het inzetten van honden in training en coaching laagdrempelig werkt en tot snelle resultaten leidt. Honden hebben geen oordeel. Daarentegen spiegelen honden juist het gedrag van mensen, doordat zij de gedragingen lezen en hier direct op reageren. Door samen met de hond bepaalde opdrachten uit te voeren, krijgt de deelnemer inzicht in zijn of haar ontwikkelvraag wat vervolgens concreet in het eigen leven en werk toegepast kan worden. De ondersteuning van Karin hierin zorgt voor een speelse en professionele manier van leren. Het levert onvergetelijke ervaringen op.

Haar werkwijze wordt getypeerd in het helder maken van de situatie of het probleem, verdieping hierin aanbrengen en vervolgens het borgen van de inzichten die zijn opgedaan.

Wat is de relatie tussen Karin en areaconsult?

Karin heeft Peter ontmoet via haar man, wie ook zelfstandig trainer en adviseur is. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking tijdens een groot project bij de zorgorganisatie Prisma. Na deze succesvolle samenwerking is Karin vanaf de start aangesloten bij de netwerkkring de GroeiSaam Groep. Deze groep, met een hoog gehalte aan eigentijdse ondernemers, komt regelmatig bij elkaar om gebeurtenissen, ideeën en standpunten met elkaar te delen. Zij zetten hun expertise actief in in elkaars projecten, zo inspireren en voeden zij elkaar in ieders ondernemerschap.

Meer informatie over Karin en wat zij voor jou kan betekenen, kun je vinden op: https://datiskaat.nl/.