gefeliciteerd!

Zoals jullie misschien wel weten, hebben Karel IJsebaert en Anniek Meesters zich de afgelopen maanden beziggehouden met een HR-gerelateerd afstudeeronderzoek naar interventiekeuzes. Wij kunnen het vrolijke nieuws brengen dat zij zijn geslaagd voor de hbo-opleiding Human Resource Management! Van harte gefeliciteerd!

Het vraagstuk over hoe organisaties, in de zorgsector, een interventiekeuze kunnen maken, die een prestatieblokkade duurzaam oplost, heeft binnen dit onderzoek centraal gestaan. Deze vraag is ontstaan naar aanleiding van het voorgaande onderzoek, welke zich richtte op prestatieblokkades. Dit is vooral voortgekomen uit de ervaring van areaconsult dat organisaties vaak eenzijdig kijken naar het niet presteren van medewerkers. Zo wordt de oorzaak van de prestatieblokkade volgens areaconsult vaak bij de medewerker gezocht en te weinig in de werkcontext.

Door middel van verschillende literatuur en interviews heeft het onderzoek geleid tot een uitbreiding van het kennisdossier rondom interventie keuzeprocessen. Opvallend is dat de uitkomsten van dit onderzoek het vermoeden wat betreft het gebrek aan een gedegen analyse bevestigd. Nieuwsgierig geworden? Lees hier de samenvatting van het onderzoek.

Karel en Anniek willen iedereen die, op een bepaalde manier, een bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek heel erg bedanken. En areaconsult wil hen bedanken voor de inspanningen en het onderzoeksrapport.

Op naar een talentvolle toekomst!