samenwerking met de Gemeente Goirle

Zowel in 2015 als in 2016 heeft areaconsult samengewerkt met de Gemeente Goirle, een grensgemeente in Noord-Brabant.

Gemeente Goirle kenmerkt zich als een procesingerichte organisatie, waarin coördinatie en afstemming binnen de gehele organisatie noodzakelijk is. Integraal werken is van groot belang. Daarnaast heeft deze gemeente, net als ieder andere gemeente in Nederland, te maken met veranderingen in het organiseren van werk. Werken aan de verbetering van de dienstverlening is een dagelijkse taak. Dit vraagt om een flexibele instelling van de medewerkers.

Michel Tromp, Gemeentesecretaris en Algemeen Directeur, vertelt hoe hij Peter Gelens heeft leren kennen. Zij hebben elkaar zo’n 8 tot 9 jaar geleden ontmoet tijdens een MT-sessie die onder andere werd verzorgd door Peter. “Vol met humor, een gedreven en bovenal gezellige man. Niet alleen maar gezellig, hiernaast beschikt hij over uitgebreide theoretische en praktische kennis. Zeer flexibel, iemand die weet hoe hij mensen moet mee laten bewegen.”, dat is hoe Michel Tromp Peter omschrijft.

In maart 2015 heeft Peter samen met Sabine Goes van bureau Leeuwendaal een tweedaagse sessie verzorgd voor MT-leden van de gemeente, waarin teambuilding en dienstverlening centraal stond. Voorafgaand aan de sessie is gebruik gemaakt van een tweetal testen, namelijk de kleurentest van Caluwe (wat is jouw kleur als veranderaar) en een test van de managerial grid Blake en Mouton (inzicht in preferentie managementstijl). Tijdens deze sessie is er gekeken naar individueel talent, gedragspatronen, teamsamenstelling en teamontwikkeling. Ook is resultaatgericht werken een belangrijk onderwerp van de sessie geweest. Al met al heeft dit voor een eyeopener van de MT-leden gezorgd over andere filosofieën van sturing geven. Er is inzicht gecreëerd in verschillende managementstijlen en de hierbij benodigde methodieken.

In januari 2016 heeft Peter een dialoogsessie met de Raadsleden verzorgd. De herinrichting van de P&C-cyclus stond hierin centraal: welke informatie is er nodig voor het gebruik van het juiste sturingsinstrumentarium. Hierin heeft Peter het gesprek begeleid door te vragen naar de beoogde doelen en resultaten van de gemeenteraad en hoe deze gemeten en gestuurd kunnen worden binnen het financiële en politieke kader. Zonder de uitkomst van hele concrete resultaten, heeft deze bijeenkomst zeker tot nadenken gezet, waardoor het gesprek tussen de Raadsleden goed op gang is gekomen.

Beide trajecten zijn door Gemeente Goirle als positief ervaren. En zoals Michel het mooi zegt:

“Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”

.

Bedankt, Michel Tromp, voor je tijd en input voor dit verhaal!