maak kennis met: Anouk Keetels

Wie is Anouk Keetels?
Anouk is een zelfstandig HR-(beleids)adviseur werkzaam onder haar eigen adviesbureau ‘HR Baken’. Vanuit HR Baken adviseert en ondersteunt zij directie en management bij strategische, tactische en operationele HR-zaken. Dit in de vorm van projectleider of HR Business Partner. Daarnaast heeft zij een passie voor Duurzame inzetbaarheid.

In haar vrije tijd is Anouk fanatiek wedstrijdzeiler. Met een hecht zeilteam, bestaande uit familie en vrienden, nemen zij deel aan wedstrijden, waarbij ze in 2016 nationaal kampioen zijn geworden. De teamleden zijn goed op elkaar ingespeeld, doordat eenieder zijn of haar eigen taken heeft en ingezet wordt op zijn of haar talent. De ervaringen die zij opdoet in het zeilteam, neemt Anouk mee in haar rol als zelfstandig HR-(beleids)adviseur.

Wat doet HR Baken nu precies?
In september 2014 heeft Anouk HR Baken opgericht. Hiermee levert zij met name in non-profit organisaties een bijdrage aan HR-visievorming door het ontwikkelen en implementeren van HR-beleid en het uitvoeren van HR-projecten (bijvoorbeeld op het gebied van gesprekkencyclus, werving en selectie, strategische personeelsplanning of arbo) of in de rol van interim HR Business Partner.

Daarnaast specialiseert HR Baken zich in duurzame inzetbaarheid. Volgens Anouk moet duurzame inzetbaarheid niet als één van de zoveel HR-thema’s worden gezien, maar als overkoepelend thema dat heel breed in de organisatie neergezet kan worden. Anouk kan een totaalprogramma opzetten, waarin alle elementen van duurzame inzetbaarheid samenkomen. Denk aan gezondheid, vitaliteit, loopbaancoaching, mobiliteit etc. Dit maakt zij op maat, waardoor er rekening wordt gehouden met de behoefte van de organisatie zelf: wat is er al binnen de organisatie? Wat kan er nog bij komen en hoe wilt de organisatie dit invullen?

De werkwijze van Anouk kenmerkt zich door het betrekken van verschillende partijen. Met het vaststellen van de opdracht betrekt zij niet alleen de opdrachtgever, maar ook stakeholders en andere specialisten. Haar hart én haar kracht liggen bij het samen ontwikkelen van ideeën en vervolgens het maken van een vertaalslag naar de praktijk.

Dit alles komt terug in het logo van HR-baken. De B en de A staan voor Beleid en Advies, de A en de K staan voor Anouk Keetels. Daarnaast wordt een baken in de scheepsvaart gebruikt als een vast en betrouwbaar navigatiepunt. Dit staat symbool voor HR-beleid als betrouwbaar navigatiepunt van waaruit een organisatie haar koers kan voortzetten. De schaduw van de A leid je naar de stip aan de horizon. Dit kan gezien worden als het beleid binnen een organisatie: met elkaar werken we naar een bepaald doel toe.

Dus: heb je goede ideeën op het gebied van HR, maar geen tijd om ze sterk neer te zetten? Heb je tijdelijk extra capaciteit nodig bij HR? Of heb je ‘Duurzame inzetbaarheid’ als speerpunt benoemd, maar geen idee waar te beginnen?! Neem contact op met Anouk en kom erachter of jullie iets voor elkaar kunnen betekenen!

Wat is aan HR Baken vooraf gegaan?
De interesse van Anouk voor HR-beleid is ontstaan tijdens de studie Personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Zij wist al gauw bedrijfsmatig de vinger op de zere plek te leggen, met name door haar onderzoek “Competentiemanagement: Erop of Eronder?”. Dit heeft er destijds voor gezorgd dat Anouk een eerste baan als Projectmedewerker P&O bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) kreeg aangeboden.

Na twee jaar is Anouk gaan bij ROC West-Brabant als Beleidsmedewerker P&O. In deze verantwoordelijke functie heeft zij zich vooral beziggehouden met ontwikkeling en implementatie van HR-beleid en het coördineren van uiteenlopende HR -projecten.

Na een aantal jaar heeft zij een verschuiving gemaakt naar HR-adviseur, waarbij ze het management van vmbo-scholen op diverse HR-onderwerpen heeft geadviseerd. Hierdoor heeft zij van dichtbij ervaren hoe managers kijken haar HR. Wat leeft daar nu precies? Omdat Anouk zich gaandeweg zowel de bovenste als de onderste rollen van Ulrich eigen heeft gemaakt, is haar beleidsadvies toepasbaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Haar kunst is 1 lijn weten te trekken tussen management en beleid.

Op welk vlak is Anouk Keetels verbonden met areaconsult?
Peter en Anouk hebben elkaar leren kennen toen Peter een traject over gesprekscycli bij ROC West-Brabant heeft verzorgd. Zij hebben tijdens dit traject met elkaar verschillende sessies georganiseerd. Op het moment dat Anouk heeft besloten voor zichzelf te gaan beginnen, is zij op gevoel naar Peter toegestapt om hier eens over te sparren. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking in een netwerkkring, namelijk de groeisaam groep. Lid zijn van de groeisaam groep geeft Anouk het gevoel dat zij directe collega’s heeft in het ondernemerschap en in het HR-werkveld waar ze veel van kan leren en veel energie uit kan halen. Ook voor Anouk geldt dat zij gelooft in toekomstige samenwerking met dit netwerk en areaconsult.

Neem een kijkje op haar website: www.hrbaken.nl.