workshop: persoonlijke effectiviteit op het HR-vlak

It’s the context!
Een workshop over de professionele effectiviteit op het HR vlak

Datum : dinsdag 22 november
Tijd : 17.00 uur – 20.00 uur
Locatie : Avans hogeschool Breda

De kern van een arbeidsorganisatie bestaat uit mensen die een prestatie leveren ten behoeve van een klant of cliënt, of het nu om de profit of de non profit sector gaat.
Maar wat als die prestaties achterblijven? Hoe grijpen we dan in? Wat is dan onze professionele interventie? En “waarom doen we wat we doen”? Wat willen we daarmee bereiken? En bereiken we dat dan ook in termen van betere prestaties?

Vroeger heette HRM anders, namelijk P&O, personeel en organisatie.
De vraag is of we als HRM “niet teveel P doen en te weinig O”. Of we niet teveel bezig zijn met de medewerker en te weinig met zijn /haar werkcontext als prestaties achter blijven. De wetenschap is duidelijk over wat de hoofdoorzaak van prestatieblokkades is: de werkcontext dus. De praktijk laat echter zien dat HRM-ers anders acteren en teveel met P bezig zijn: het motiveren van medewerkers, trainen, coachen, opleiden en kwalificeren.

Partner voor deze bijeenkomst is de Academie voor Algemeen en Financieel Management van Avans Hogeschool in Breda. Binnen deze academie wordt veel aandacht besteed aan het actualiseren van het onderwijs waarbij de eigen verantwoordelijkheid uitgangspunt is. Studenten komen ‘in the lead’ zodat zij vanuit hun eigen interesse en initiatief hun leerroute kunnen afleggen. 
Vier studenten van de HRM-opleiding van Avans hebben input geleverd voor deze workshop: zij hebben een onderzoek gedaan naar prestatieblokkades. Twee van hen zijn ook aanwezig bij de workshop.

In deze NVP workshop gaan we met deze materie aan de slag. Om te leren met en van elkaar. Aan de hand van cases diepen we theorie, wetenschappelijke inzichten en modellen verder uit en maken die toepasbaar in de praktijk. Waardoor het professionele rendement van HRM kan stijgen.
De workshop staat niet alleen open voor HR professionals maar ook voor leidinggevenden met een HR taak.

De workshop wordt verzorgd door Peter Gelens, organisatiecoach areaconsult.
Peter is gecertificeerd organisatieadviseur (CMC) en geregistreerd bij de OoA, de Orde van Organisatieadviseurs. Hij is docent bij Avans+ voor de vakken HRM, organisatiekunde en verandermanagement. Hij is bestuurslid van de beroepsvereniging van HRM, de NVP. Zijn profiel vind je op: https://www.linkedin.com/in/peter-gelens-2207882?trk=hp-identity-name.

Programma
17.00 uur – Ontvangst met koffie, soep en een broodje
17.15 uur – Inleiding en afbakening van het thema
17.30 uur – Casuïstiek centraal: we inventariseren HR cases die vaak voorkomen in de praktijk
17.45 uur – In dialoog met elkaar: deelnemers werken samen aan gekozen HR casus
18.30 uur – We koppelen terug en bespreken na
19.45 uur – Afronden: samen vaststellen welke leeropbrengsten we hebben
20.00 uur – Informeel samenzijn

Programmacoördinator
Peter Gelens, te bereiken via telefoonnummer 06-516 860 00.

Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is voor leden van de NVP gratis. Voor hen die geen lid van de NVP zijn, is de entree € 50,–. Leden mogen één keer per jaar gratis een introducé meenemen.

Wijze van aanmelding
Voor leden en niet leden via www.nvp-plaza.nl; kies ‘verder’ en vervolgens ‘agenda’, ‘overzicht’ en onderaan de uitnodiging staat een link om je aan te melden.
Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving. Bij bevestiging van deelname wordt door het secretariaat van de NVP een routebeschrijving meegezonden.

Annuleringsregeling
Indien je je hebt opgegeven en onverhoopt verhinderd bent, kun je je tot een week voor de bijeenkomst kosteloos afmelden via een e-mail aan: [email protected]. Indien je niet komt en je je niet tijdig hebt afgemeld, wordt € 25,– in rekening gebracht. Wel kun je je door een ander laten vervangen. Dit kan alleen indien je in jouw afmeldingsmail de naam van jouw vervanger vermeldt en deze vervanger zich uiterlijk 24 uur voor de bijeenkomst via de website van de NVP aanmeldt.

Nadere informatie is te krijgen bij de programmacoördinator van de bijeenkomst.

PE punten
Voor deelname aan deze workshop ontvang je als NVP-lid 2 PE punten.