oproep! helpt u ons inzicht te verkrijgen in interventiekeuzes?

Wij zijn Karel IJsebaert en Anniek Meesters, twee vierdejaars HRM-studenten aan Avans Hogeschool in Breda en in het kader van onze afstudeerstage doen wij momenteel onderzoek in opdracht van areaconsult. Begin dit jaar is er door twee andere afstudeerstagiaires, Maaike van Gorp en Lisa van Tuyll van Serooskerken, onderzoek gedaan naar prestatieblokkades (zie http://areaconsult.nl/2016/06/15/onderzoek-prestatieblokkades-deel-1-afgerond/). Hierbij is inzicht verkregen in wat organisaties binnen de zorgsector doen op het moment dat medewerkers of teams niet presteren volgens de norm. Aan de hand van deze resultaten zijn wij een vervolgonderzoek gestart om te achterhalen waarom bepaalde interventies worden gekozen. Het is voor ons onderzoek van belang dat wij zoveel mogelijk mensen spreken binnen de zorgsector die te maken hebben gehad met, of betrokken zijn geweest bij een interventiekeuze proces. Dit kan zowel een manager, HR-medewerker of direct leidinggevende zijn. Indien u een bijdrage wilt leveren aan ons onderzoek kunt u contact opnemen via [email protected] en/of [email protected].

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!