maak kennis met: Jesca Heijker

Peter en Jesca hebben elkaar leren kennen via de Avans Hogeschool waar Peter een workshop organiseerde. Jesca heeft op deze school afgelopen juni haar HRM-diploma behaald. Zij heeft samen met een andere HR-student hiervoor een onderzoek gedaan naar het effectief en efficiënt invoeren, doorvoeren en borgen van veranderprocessen, zodat er een toekomstbestendige bedrijfsvoering kan worden gerealiseerd. Een van de raakvlakken die Peter en Jesca hebben. Het onderzoek “De verandering is er voordat je hem ziet: als meer van hetzelfde niet helpt, is de wijze waarop doorslaggevend” hebben Jesca en haar afstudeerpartner uitgevoerd bij een publieke dienstverlener. Nieuwsgierig geworden naar de inhoud? Klik op de volgende link voor de managementsamenvatting: managementsamenvatting-jesca-heijher.

Tijdens haar studie is ze actief betrokken geweest bij de studievereniging Merlijn van de opleidingen MER en HRM als voorzitter. De vereniging zet zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten, zowel op educatief als op sociaal gebied. Jesca fungeerde als het gezicht van de vereniging, zij richtte commissies op en stuurde ze aan.

Nu is Jesca per 1 oktober begonnen als HR-projectmedewerker binnen de academie van de AAFM van de Avans Hogeschool in Breda. Deze academie is binnen de opleidingen Bedrijfskundige MER en HRM bezig met een nieuw onderwijscurriculum en hierin zal Jesca een aantal maanden ondersteuning bieden om dit verder in kaart te brengen.

Daarnaast gaat ze aan de slag voor areaconsult! Zij zal zich bezighouden met een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van werkplekleren voor de klanten van areaconsult in de zorg. We houden jullie op de hoogte!

LinkedIn profiel: https://nl.linkedin.com/in/jesca-heijker-aa79606b.