Filios Scholengroep in samenwerking met areaconsult

In november 2015 is areaconsult bij Filios Scholengroep (destijds bekend als SKO Primair) begonnen met een trainingstraject gericht op de professionele ontwikkeling van zowel individuele medewerkers als van schoolteams. Er zijn trainingen bij vier verschillende basisscholen uitgevoerd, welke voor de zomervakantie zijn afgerond.

Filios Scholengroep is een stichting met 15 scholen, ruim 3300 leerlingen en bijna 350 medewerkers. Kinderen staan centraal binnen deze organisatie en dit komt terug in de naam: ‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’. Naast dat Filios Scholengroep oog heeft voor de talenten en eigenheid van kinderen, heeft zij ook aandacht voor de eigenheid en eigenaarschap van haar medewerkers. De organisatie investeert namelijk in professionalisering van medewerkers, omdat zij de kwaliteit van het onderwijs willen blijven verbeteren. Areaconsult heeft Filios Scholengroep kunnen helpen een impuls te geven aan de verdere professionele ontwikkeling van een aantal basisscholen. Hierbij heeft de focus gelegen op de volgende onderdelen: reflectie op het eigen handelen, feedback, teamontwikkeling en het bevorderen van een professionele cultuur.

Hoe ziet zo’n traject er dan uit? Deze vraag hebben wij gesteld aan Lieke Roof – meerscholen directeur Filios Scholengroep. Zij vertelt hoe twee van de Filios scholen het traject hebben ervaren:

areaconsult heeft het team van de basisschool De Kleine Weide en de basisschool Sint Jozef begeleid in het toewerken naar een professionelere cultuur. Vooraf werd ruim de tijd genomen om de teams in kaart te brengen, waarbij scherpe vragen werden gesteld om te komen tot een goed beeld van de huidige cultuur. Door verschillende werkvormen werden we vervolgens tijdens de studiedagen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over onze samenwerking, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. De afwisseling tussen theoretische inzichten en kwesties die spelen binnen de teams was zeer prettig. Het heeft ons inzicht gegeven in waar we staan in onze ontwikkeling als team, maar ook persoonlijk hebben we sterke en minder sterke kant van onszelf nog beter in beeld gekregen.

Tijdens dit proces is gekeken naar welke betekenissen de medewerkers geven aan hun eigen gedrag. Ze hebben met elkaar stilgestaan bij de patronen van de huidige cultuur: wat helpt hen en wat staan hen in de weg om tot een professionele feedbackcultuur te komen? Bestaande patronen worden herkend en doorbroken, waarbij er ruimte is gecreëerd om nieuwe patronen aan te leren.

Wij willen Lieke Roof bedanken voor de prettige samenwerking en haar input voor deze testimonial, op naar een professionelere toekomst!