functieprofielen zijn passé…. kom ook 22 september 2016!

Als vervolg op het vorige bericht, waarin staat beschreven hoe Peter met de NVP verbonden is, willen wij jullie aandacht vragen voor het volgende:

Functieprofielen zijn passé: de Nieuwe tijd vraagt om functie-rollen!

Praat mee met deze en nog andere Nieuwe Tijdszaken op het gebied van HR en meld je aan voor deze bijzondere Masterclass op 22 september 2016 van 17.00-20.30 u, locatie Avans+ Breda. In deze Masterclass vertelt Kilian Wawoe, HR docent aan de VU Amsterdam, over de nieuwe tijdzaken binnen ons vakgebied. Veel organisaties breken hun hoofd over de vraag hoe zich kunnen aansluiten bij de nieuwe tijd. Of we het nu willen of niet: de wereld wordt sneller, internationaler, specialistischer, etc.

Wie mee komt maakt kans om in korte tijd zeer succesvol te worden (zoals Uber, AirB&B, etc), en wie niet mee komt is zo vertrokken (Nokia, V&D, etc). Kilian vertelt over de verandering van organisaties en hoe medewerkers in deze tijd aangestuurd kunnen worden. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zal hij een aantal voorbeelden geven van nieuwe manieren om medewerkers aan te sturen.

De laatste 100 jaar hebben functieprofielen prima gewerkt als middel om mensen precies te vertellen wat er van ze werd verwacht. Door de ontwikkelingen volstaan die nu niet meer.

De vraag is:

wat nu?

Linda Hersmus, HR specialist provincie Noord-Brabant en Yvonne Arts, HR consultant ATOS, vertellen hoe hun organisatie inspeelt op deze ontwikkeling en hoe zij met functierollen werken.

Linda Hersmus is projectleider HR en binnen de organisatie is men aan het experimenteren met het werken met rollen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in H (Human) managers (hiërarchische sturing) en O managers (operationele sturing) die beiden de medewerkers aansturen. Bijgaand een korte impressie met toelichting over het rollentraject: https://youtu.be/iERwUE2_JzA.

Yvonne Arts, consutant HR bij ATOS, vertelt over het functiehuis van ATOS. ATOS is een ICT bedrijf, dat regelmatig andere ICT bedrijven in / outsourced of ermee fuseert. Anno 2016 wordt GCM (Global Capability Model) gebruikt, een “rollen” matrix, voor 100.000 medewerkers in 72 landen. Wereldwijd één raamwerk met skill levels en band karakteristieken waardoor wereldwijd één salaris-, functionerings- en beoordelingssysteem, inclusief één opleidingssysteem, kan worden gebruikt. Yvonne licht het proces van overgang van functie- beschrijvingen naar één matrix met de valkuilen en de uitdagingen.

In het tweede gedeelte kunt u met de gastsprekers in een kleinere groep verder praten met veel ruimte voor verdere verdieping en vragen. Daarna delen we onze ervaringen en aanbevelingen en is er ruimte om te netwerken.

Programma:
17.00u Ontvangst met een broodje en thee, koffie.
17.30u Start
20.00u Einde en daarna tot 20.30 u gelegenheid tot netwerken

Kosten:
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Niet-leden betalen € 50.

Locatie:
AVANS + “Heerendael”, Heerbaan 14-40, 4817 NL Breda.

Meer informatie:
Voor informatie over het programma kunt u contact opnemen met één van de beide coördinatoren, Yvonne Arts ([email protected]) of Hans Wijnbergen ([email protected]).

Aanmelden:
Webpagina NVP Noord Brabant – functierollen zijn passé

Tot dan!