Dubbele-diagnose in samenwerking met areaconsult

Dubbele-diagnose is een VOF van zowel GGZ Breburg als Novadic Kentron die klaar staat voor mensen met Dubbele Diagnose-problematiek: verslavingsproblemen in combinatie met psychiatrische problemen. Zij bieden behandelingen die uitsluitend passen bij de behoeften van deze mensen, waardoor zij weer regie en grip krijgen op hun problematiek. Dubbele-diagbose werkt met specifieke Dubbele-diagnose behandelmethodieken die evidence based en best practice zijn.

Alleen een helder, betrouwbaar en onderscheidend profiel opent een route naar een duurzame toekomst, waarin deze specialistische zorg gecontinueerd wordt. Hier wordt hard aan gewerkt. De samenwerking met areaconsult is ontstaan vanuit de behoefte van Dubbele-diagnose om haar professionals meer regelvermogen te geven. Wanneer de professionals meer vanuit eigen regie werken, waarbij er minder management nodig is, zijn zij in staat betere en efficiëntere zorg te bieden.

Johan Manders, manager Dubbele-diagnose, vertelt kort over hoe hij de samenwerking met areaconsult ervaart:

“areaconsult is voor onze organisatie een impuls van verandering. areaconsult is in staat medewerkers een spiegel voor te houden aan de hand waarvan zij zelf besluiten dat het anders kan en moet. De methodiek bestaat uit gedrag: overbrengen van rust, maar ook noodzaak en het aanleveren van informatie aan de hand waarvan besluiten genomen kunnen worden. Dit alles resulteert in actieve, enthousiaste en innovatieve besluiten en acties die mij als leidinggevende steunt in het doorvoeren van veranderingen.”