Attentie!! Prestatieblokkades?! Uw bijdrage aan dit onderzoek wordt zeer gewaardeerd

Hierbij willen wij (Lisa & Maaike) graag de medewerking vragen van HR-functionarissen werkzaam in de zorgsector, voor het invullen van een enquête in het kader van het afronden van onze opleiding (HRM aan Avans Hogeschool te Breda). Ons onderzoek richt zich op prestatieblokkades van medewerkers. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de manier waarop HR-functionarissen in de zorgsector omgaan met deze blokkades.

Via deze link kunt u de enquête invullen: https://lnkd.in/diH4NxP

Alvast hartelijk bedankt!

Afbeelding: Cartoon van Gertjan Kleijne, gemaakt tijdens het HR Symposium op 1 maart 2016