Update: onderzoek naar ‘prestatieblokkades’

Inmiddels zijn Maaike van Gorp & Lisa van Tuyll van Serooskerken al ruim twee maanden bezig met het afstudeeronderzoek naar prestatieblokkades. Voor wie nieuwsgierig is naar de voortgang van het onderzoek, lees gauw verder.

Prestatieblokkades; iedere organisatie krijgt er mee te maken. Misschien wel meer dan dat er wordt toegegeven. Maar waar komt dit nu precies vandaan? Vanuit verschillende ervaringen merkt Peter Gelens dat organisaties de oorzaken van prestatieblokkades van medewerkers bij de individuen zelf neerleggen. Vanzelfsprekend volgen hierop oplossingen die slechts op de medewerkers van toepassing zijn, zoals workshops, trainingen, cursussen of opleidingen. Toch levert dit niet altijd het gewenste rendement, waardoor de blokkades niet altijd opgeheven kunnen worden. Verschillende onderzoekers hebben zelfs bevestigd dat 75 tot 80% van de oorzaken van prestatieblokkades juist buiten het individu liggen (organisatieomgeving) en dus niet veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een te kort aan competenties (Arets, 2007; Bruin, 2012). De omgeving speelt dus in veel gevallen een grotere rol dan de individuele medewerker. Dit is DE KERN van Lisa’s en Maaikes onderzoek.

Afgelopen weken hebben zij een aantal oriënterende interviews gehouden in het werkveld om kennis te maken met ervaringen rondom prestatieblokkades. Deze resultaten in combinatie met een literatuuronderzoek hebben een onderzoekskader gevormd.

De komende weken richt het afstudeerduo zich tijdens de verdiepende fase van het onderzoek op organisaties in de zorgsector binnen Nederland. Door middel van beschrijvend en exploratief onderzoek willen zij inzicht verkrijgen in de manier waarop HR-functionarissen in de zorgsector omgaan met prestatieblokkades. Hier wordt onder andere een enquête voor ingezet. Welke interventies gebruiken zij en wat is de achterliggende reden hiervoor? Hoe zijn de verhoudingen tussen P(ersoneel) en O(rganisatie)? Het onderzoek levert een bijdrage aan het HR-vakgebied door inzicht te verschaffen in mogelijke patronen wat betreft interventiekeuzes van HR-functionarissen voor het oplossen van prestatieblokkades.

Ben je geïnteresseerd in de voortgang van het onderzoek, ben je enthousiast om mee te werken en/of wil je meer over het onderwerp weten? Neem dan contact op met het afstudeerduo via [email protected] of telefoonnummer 06-40996709.

Wordt vervolgd!