Impressie van de training ‘Krachtige teams’

Bij een zorgorganisatie in Brabant zijn wij actief met het trainen van teams. In 2015 en 2016 trainen ongeveer negentig teams. Tijdens zo’n training gaan we op een interactieve wijze aan de slag om de samenwerking met elkaar, met andere professionals en met het netwerk van de cliënt te versterken. Dit gebeurt met behulp van beeldend trainen en een op maat gemaakt programma passend bij de vraag en ontwikkeling van het team.

“Krachtige teams heeft ons geleerd weer te kijken naar wat al wel goed gaat in plaats van alleen naar de verbeterpunten van het team. Ook werken we nu met concrete doelen en doen we de dingen een voor een in plaats van alles tegelijk.”

Bij beeldend trainen gebruiken we een video die is afgestemd op de ontwikkelingen binnen de organisatie. De video wordt op een multitouch tablet gepresenteerd. De deelnemers kunnen hierop de eigen kritieke momenten en situaties selecteren in de video. Vervolgens gaan zij met elkaar in dialoog met als doel om gezamenlijk beelden te selecteren die voor het team belangrijk zijn. Deze werkwijze maakt de gesprekken concreter, visies en inzichten worden gedeeld en de deelnemers raken geïnspireerd. De sessie vullen we aan met een concrete oefening, passend bij de vraag van het team. We sluiten de bijeenkomst af door praktische verbeterpunten te benoemen.

Hierbij een aantal reacties:
 “Er was een goede match met de onderwerpen en de actuele zaken die spelen. Concrete acties aan het einde die weer meegenomen konden worden naar het volgende teamoverleg. Een goede bijeenkomst voor mijn team!”
 “Te weinig tijd vooraf om de poster goed in te vullen. De dag zelf is als zeer positief ervaren het werken met de digitale tafel vond men een leuke werkvorm. De cursusleider was erg inspirerend en uitnodigend. De duur van de sessie was (te) kort.”
 “Prettige training, iemand van ‘buitenaf’ werkt ook motiverend is de indruk. Het is goed om met elkaar afspraken te maken en hoe deze vast te houden is de uitdaging. Enerverend en tijd vrij maken voor het denkwerk i.p.v. altijd maar hollen zijn wel juiste termen.”
 “Om het in kernwoorden samen te vatten: enthousiasmerend, uitdagend, verhelderend, nuttig, prettig qua duur en tijdinvestering.”