areaconsult in het onderwijs

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur.
Wiliam Buttler Yeats

 

Het onderwijs. Iedere dag zijn ontelbare leerkrachten bezig met het scholen, trainen en opleiden van kinderen en jonge mensen, om hen voor te bereiden op een stevige positie in de maatschappij. Als areaconsult ondersteunen we leerkrachten graag bij het uitvoeren van deze waardevolle taak. Want ook zij hebben behoefte aan inspiratie, reflectie en professionalisering. En daar heeft ons bureau steeds meer en meer een rol in.

Momenteel voeren we een aantal projecten uit binnen diverse onderwijstypen. Zo zijn we actief voor een viertal basisscholen waarbij we met de teams stilstaan bij thema’s als een professionele cultuur, samenwerking, teamontwikkeling en dialoog.
Binnen een VMBO school gaat het om professionalisering van een aantal coördinatoren. We leren hen om een rol van betekenis te spelen in een veranderproces dat ertoe moet leiden dat de school een nog professionelere cultuur krijgt. Dat is een boeiend proces dat veel zichtbaar maakt over bestaande patronen, gewoonten en onderlinge dynamieken.

Verder coachen we twee teams van een ROC, waarbij de inzet is om ze sterker te maken, hun samenwerking te verbeteren evenals hun resultaten.
We brengen teamleden graag dichter bij elkaar. Dat doen we door over drie assen te werken: de primaire taak waarvoor het team staat (doelen, organisatiebelang; de individuele ontwikkeling van professionals (talentontwikkeling); en tot slot de teamontwikkeling. En tussen die drie assen zijn allerlei kruisverbanden die we graag samen met de teamleden ontdekken om te bezien hoe we ze kunnen benutten.

Onze aanpak is interactief te noemen. In dialoog met teams zoeken naar manieren om hun sociaal weefsel te versterken, om betere verbindingen tussen mensen tot stand te laten komen. Om een rijkere dialoog te krijgen, gedeelde betekenis, eigenaarschap, talentontplooiing, betere resultaten voor student, scholier of kind.

We zetten een breed scala aan instrumenten en methodieken in. Zo maken we gebruik van testen en vragenlijsten, bijvoorbeeld over het werkklimaat of persoonlijkheidstesten. Door middel van een zogeheten “modellen markt” helpen we teams om een zelfanalyse te maken van hun eigen situatie.
We maken gebruik van action learning: leren door te doen! Van concreet aan de slag gaan met eigen casuïstiek. Van social learning: hierbij is de inzet “leren van elkaar”. In veel organisaties is veel kennis voor handen; we bieden graag een format waarin mensen deze nog meer gaan delen. Zodat leren ook wordt: leren van en met elkaar.

We ondersteunen de onderwijsprofessional graag bij diens innerlijke reflectie: we helpen hen om eigen veronderstellingen en aannames te onderzoeken; om te reflecteren op het eigen handelen waarbij de eigen praktijk het startpunt is.

En zo dragen wij als areaconsult ons steentje bij aan goed onderwijs. Want dat is ons doel: om de professional te trainen en te coachen waardoor er meerwaarde voor het onderwijs ontstaat. En dat doen we met toewijding, passie en energie.