Van vast naar vloeibaar

De huidige tijd vraagt veel van directie, management en medewerkers. We zullen in toenemende mate in staat moeten zijn om te reageren op een veranderende organisatiecontext. Ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Complete sectoren staan te rammelen op hun grondvesten. Nieuwe technologie verandert de speelregels; andere spelers betreden de markt (onlangs opende Van der Valk een zorghotel in Tiel).
Het is “veranderen of langzaam sterven”: zo luidt een uitspraak van Robert Quinn. Of misschien moeten we zeggen: het is heel snel veranderen of anders ook heel snel sterven. Zie enkele grote detailhandel ketens die onlangs in financieel zwaar weer kwamen.

Waar te beginnen? Het lijkt een grote opgave om de organisatie aan te passen aan de dynamiek van de huidige tijd. We zijn met areaconsult vooral actief in de wereld van zorg, welzijn, overheid en onderwijs. En daar zien we die worsteling ook van dichtbij.
Twynstra en Gudde hebben een tijd geleden een onderzoek gedaan naar het adaptieve vermogen van de zorgsector (zie https://www.twynstragudde.nl/11-aanbevelingen-voor-een-adaptieve-zorgsector). Daaruit spreekt terechte zorg over de wendbaarheid van deze sector. Wendbaarheid als de nieuwe concurrentiekracht. Adaptief vermogen als een cruciale competentie voor bedrijven en instellingen. Zie wat dit betreft ook: https://www.managementsite.nl/wendbaarheid-strategie-concurrentiekracht. Ook het boek van Volberda is wat dit betreft een aanrader: https://www.managementboek.nl/boek/9789014078250/de-flexibele-onderneming-henk-volberda.

We staan voor een uitdaging binnen veel organisaties: hoe worden we vloeibaarder? Hoe verliezen we een deel van onze vastigheid? En welk deel houden we dan? Of hoe halen we onze vastigheid uit andere elementen dan degene die we tot nu toe gebruikt hebben?
Het personeelsbestand is op veel plaatsen al sterk geflexibiliseerd. En schieten we daar dan niet in door? Moeten we stoppen met vaste aanstellingen? Moet het organogram, ons geliefde harkje overboord? Past een functiehuis nog wel? Zijn functies überhaupt niet passé evenals taakomschrijvingen?
De vaste werkplek is al een relikwie van de vorige eeuw op veel plaatsen. Je werk is waar je bent. Of schieten we daar al weer te ver door?

Maatvoering! Daar gaat het de komende tijd om. Het goed regelen van de balans tussen vast en vloeibaar. Omwille van het wendbaarder maken van onze organisatie moeten we het kind niet met het badwater weggooien. Ja, we moeten vloeibaarder worden maar even zozeer nadenken over wat we houden als vaste grond onder de voeten. En of we andere manieren hebben om structuur, kader, binding en processen te realiseren. Die puzzel moeten we nu gaan leggen, management en HR als eerste.
We zijn vandaag al midden in morgen. We voelen de dwang en drang van de oh zo nabije toekomst die organisaties dwingt richting agile, wendbaar, adaptief en flexibel te gaan. We zullen iets achter ons moeten laten en weten wat we vast moeten houden. Een idee, een concept hebben hoe we dat doen, van vast naar vloeibaar. En dat alles in de wetenschap dat we vooruit moeten. En snel !

Het is de kunst die druk te weerstaan en vanuit rust en regie te blijven acteren. Anders hebben we de tijd niet, maar de tijd ons.
Succes op dat pad. Alles met mate, is mijn devies. Geniet er van, vooral dat. Van deze tijd die via ons het nieuwe naar buiten brengt.