It’s the context, stupid !!

Als medewerkers niet presteren, dan ligt het aan….. Ja, waaraan ligt het eigenlijk. Ligt het aan hun motivatie, gezondheid, competenties, passie of betrokkenheid? Of ligt het daar helemaal niet aan en moeten we zoeken naar andere factoren, zoals de werkcontext? Waar zit de hoofdoorzaak van een prestatieblokkade eigenlijk? 

In onze praktijk maken we het maar al te vaak mee dat we zien dat er een bepaalde eenzijdigheid in antwoorden komt, als we vragen waarom medewerkers niet of onvoldoende presteren. Dat ligt dan toch heel vaak aan de mensen zelf, is het antwoord. Ze zijn afwachtend, passief, niet bereid om zich bij te scholen, hun competenties op peil te houden om maar eens een paar oorzaken te noemen die worden aangedragen.
Terwijl er meerdere onderzoeken geweest zijn die de andere kant uitwijzen: de hoofdoorzaak van het niet presteren van medewerkers is gelegen in de werkcontext. Vandaar de titel van dit blog. In dit artikel wordt een en ander ook nog eens uit de doeken gedaan:
https://www.managersonline.nl/weblog/224/verbeter-de-wereld-en-begin-bij-de-organisatie.html.

Dat gaan we graag verder onderzoeken. Want één onderzoek is niet voldoende, we willen niet alleen weten of Thomas Gilbert gelijk heeft, maar ook of er andere onderzoeken zijn die onderbouwen wat in het hierboven vermelde artikel staat.
It’s the context, stupid !! Dat gaan twee Avans HR vierdejaars studenten voor ons nader onderzoeken: Lisa van Tuyll van Serooskerken en Maaike van Gorp heten ze. Ze leggen later contact met een aantal van jullie. Maar wacht vooral niet als je al wilt reageren op dit artikel, het kan hen maar helpen.

Stel dat het waar is. Dat we bakken met geld uitgeven om de motivatie van medewerkers te versterken en hun competenties op peil te brengen. Terwijl we de hoofdoorzaak niet aanpakken. Dat is een soort inefficiency die niemand achter zijn naam wil hebben.
Werk aan de winkel dus. Lisa, Maaike en ik komen er op terug. We gaan graag in dialoog hierover met teams, HRM mensen, lijnmanagement en directie. We vinden dit een groot en belangrijk issue.