bezielend leiderschap

 

Bezielde organisaties presteren doorgaans beter dan hun concurrenten. Bezield is hier bedoeld in termen van waarden gedreven of bevlogen. Meerdere onderzoeken hebben dit inmiddels aangetoond. Bezieling loont, in zoveel opzichten.

Maar bezieling komt niet vanzelf. Een integraal onderdeel van een bezielde onderneming is bezielend leiderschap. Leiderschap dat ziel en zin geeft aan mensen, aan teams; dat betekenis geeft, dat richting geeft en waarden voorleeft. Leiderschap dat voorkomt dat de organisatie stagneert of afsterft. Dat ervoor zorgt “het vuur blijft branden”. Er is veel binnen organisaties dat “drukt en klemt”. Denk aan belemmerende overtuigingen, onveiligheid; een gebrek aan vertrouwen, verbroken verbindingen. Door gewoonte en sleur ontstaan patronen: sommige daarvan helpen, maar andere hinderen. En vaak sukkelen we ook een beetje in slaap, door die patronen. “Waar een protocol is, is geen aandacht” zei een zorgprofessional onlangs tegen ons. Een mooie quote die duidelijk maakt hoe het ene het andere oproept, ook al willen we dat niet.

Of denk aan wat Wouter Hart zo mooi beschrijft in zijn boek “verdraaide organisaties”. We onteigenen vaak de professional zonder dat we het doorhebben. Met “tribunegedrag” tot gevolg.
Er zijn zowel factoren in de mens zelf, als buiten hem /haar in de werkcontext, die maken dat het soms niet zo goed gesteld is “met die bedrijfsziel”. Hier ligt voor eenieder in de organisatie een opgave. En dat vraagt leiderschap: om de onzichtbare ketens en patronen te doorbreken; om weg te nemen dat wat knelt, insluit, hindert, ontmoedigt, demotiveert of wat dan ook.

Bezielend leiderschap betekent niet zozeer “dat er iets bij moet”. Nee, het is eerder dat “dat er iets vrij moet”, vrijgemaakt moet worden. Iets wegschuiven, zodat er licht, lucht en ruimte ontstaat.
Ann Enquist heeft een mooi dichtbundeltje geschreven: “hier was vuur”. En zo is het ook in veel organisaties. Hier was vuur. Het is de opgave als bezielend leider om dit terug te laten keren. Niet door het te brengen, het vuur aan te steken of zo. Maar door datgene weg te schuiven, dat hindert en klemt, waardoor het vuur kan terugkeren. Het betekent weer contact maken met onze primaire taak, de zin en betekenis die ons werk heeft; de waarde die we aan de wereld willen geven middels ons werk. Het gevoel onderdeel van een groter geheel te zijn, een bijdrage te leveren aan een groter werk. Om dat samen met anderen te doen. Dat is de richting. Dat wekt het leven. Brengt ziel in ons werken.

Wat is dat, bezielen? Hoe doe je dat? Mensen, teams, organisaties tot leven wekken? Het onbenutte potentieel gaan ontsluiten? Ontkooien?

Inhoud training
De training richt zich op de essentie van bezielend leiderschap: verbinden, zin geven en het bevorderen van vitaliteit van mens en organisatie. We staan stil bij thema’s als motivatie, bevlogenheid, collectieve flow, waardengedreven management, verbindend leiderschap, waarderend vernieuwen en voorbeeldgedrag. We nemen in deze training uitgebreid de tijd om de deelnemers te leren kennen en met hun concrete cases aan de slag te gaan.

Voor wie
De training is bedoeld voor managers, ondernemers, directeuren, HR adviseurs en organisatie adviseurs.

Studiebelasting
4 dagdelen (tweewekelijks)
2 terugkom dagdelen (na 2 maanden en na een half jaar)
Tussentijds opdrachten

Doel
Het inzicht krijgen in de essentie van bezielend leiderschap; in de effecten en voordelen die dit oplevert voor zowel mens als organisatie. Om vervolgens concrete handvatten te krijgen om met de eigen casuïstiek aan de slag te kunnen gaan.

Soort training
Open inschrijving. De training wordt twee maal per jaar aangeboden en start bij zes deelnemers .

Kosten
€ 995 exclusief BTW

 

inschrijven

“Bezielde organisaties presteren doorgaans beter dan hun concurrenten.”